Login Form

Skogshistoria

Dokument om träd, skogen och skogsbruket i främst Sverige och genom tiden.

Title Description File
2017 - Skogsbruket är inte långsiktigt hållbart

Föreläsning av Anders Delin, i förkortad form, om skogsbrukets historia i Sverige. Många instruktiva bilder och texter. 40 sidor.

Download  
2014 - Invasionen i SKRÄLLDALEN på 1850-talet - Olov Oskar Skyttner

Anders Delin inleder en historia från 1850 talet, skrivet av Olov Oskar Skyttner, om bolagsväldet. Skriften ger en detaljerad och levande skildring av hur det gick till när urskogen (författarens eget ord) i området avverkades. Författarens far var delaktig, och har berättat om händelser under ”invasionen”, vilket ger en autentisk prägel åt beskrivningen. (6 sidor)

Download  
2008 - Sent upptäcktes hur gammal tallved kan bli i naturen

Anders Delin och Åke Englund beskriver (3 sidor) om att det tog lång tid innan insikten om hur gammal tallved kan bli i naturen kom till. Även nu kan man undra ifall insikten har nått ut hela vägen till skogsnäringen. Denna text har tidigare publicerats i tidningen VÄX ifrån Gävleborgs Botaniska Sällskap 2008/1.

Download  
2005 - Tankar i en dödsdömd skog - Bert Andersson

Jag vilar ryggen mot en åldrig fura i en dödsdömd skog ...
Dess namn är likgiltigt, förr fanns den överallt - idag snart ingenstans.

För mig är skogen symbol för det ursprungliga, den orörda, vilda och okuvade naturen.
Samtidigt kulturbärare och länk med vårt förflutna. En viktig del av vår identitet.

Download  
2005 - Skogens förvandling i Ljusdal under 50 år - Bert Andersson

Bert Andersson skriver om hur skogen förvandlats i NV Ljusdal. Skogen som beskrivs är på ungefär 20,000 ha och ligger mellan Ljusnan och Hennan, och sträcker sig upp emot gränsen till Ytterhogdal, huvudsakligen inom Ljusdals församling.

Download  
2003 - Skogsnäringens mörka historia lever - Anders Delin

De flesta ideella skogsnaturvårdare drabbas efter några decenniers kontakter med skogsnäringen av en djup misstro och ofta misströstan. Orsaken till misstron finns i näringens mörka historia, fortplantad till dagens samhälle. (3 sidor)

Download  
2003 - Skogsarbete - ”värre än slaveri” - Anders Delin

När Ella Johanssons avhandling ”Skogens fria söner” om skogsarbetarnas livsvillkor kom år 1994 kände jag inte igen mig. Jag tyckte att hon idylliserade skogsarbetarlivet och att dess hårda verklighet kom i skymundan. Titelns påstående att skogsarbetaren var fri stämde dåligt med vad jag visste om skogsarbete som utpräglat slitgöra och lågstatusyrke. (3 sidor)

Download  
2003 - Folket vill ha naturvård i skogen - Anders Delin

Svenska folket vill att skogen i första hand ska utnyttjas för biologisk mångfald. Det visar en opinionsundersökning gjord av Forskningsgruppen för Samhälls- och Informationsstudier (FSI). Undersökningen beställdes av Statsskogsutredningen och publicerades den 12 april 2002. Forskarnas egen sammanfattning lyder så här: ”En överväldigande majoritet anser att skogen skall användas för att värna om biologisk mångfald, friluftslivet kommer därnäst, medan produktionsändamål ses som en mer blygsam angelägenhet.” (2 sidor)

Download  
2001 - Norrland - den svenska kolonin - Anders Delin

Norrland är en svensk koloni med attraktiva råvarutillgångar – malm, vattenkraft, skog och duktiga människor. Den här berättelsen ska handla om skogen och om människorna. 18 sidor.

Download  
1992 - Intervju med Erik Björklund, Löten, Kilafors, om skogarna i Hanebo

Anders Delin intervjuar Erik Björklund, Löten, Kilafors, om skogarna i Hanebo (6 sidor).

Download  
Powered by Simple File Manager