Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Yttrande över Samrådshandling LIS-plan, Jokkmokks kommun
Description

Skydda Skogens och Naturskyddsföreningens i Jokkmokk yttrande mot Jokkmokks kommuns förslag till landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) vid ön Bujmesuoloj i Pärlälvsdalen. Ön, som ligger i det stora sammanhängande gammelskogsområdet Karatj-Råvvåive, hyser höga natur- och kulturvärden och är en viktig renbetesmark.

Version
File Download