Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Naturskyddsföreningen i Sorsele skriver till Sveaskog om myr- och naturskogskomplexet Stormyran - Holmmyran - Ardnasåjvvie
Description

Naturskyddsföreningen i Sorsele skickar ett brev till Sveaskog om det avverkningsanmälda skogsområdet vid Stormyran – Holmmyran - Ardnasåjvvie i Sorsele kommun. Det avverkningsanmälda området berör 45 hektar och består huvudsakligen av senvuxen granskog omgiven av myrmarker. Fynd av ovanliga rödlistade arter har hittats i skogarna.

Version
File Download