Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Naturskyddsföreningen i Sorsele skriver till Sveaskog om Abmobäcken tjärn-myr-skogsmosaik
Description

Naturskyddsföreningen i Sorsele skickar ett brev till Sveaskog om ett avverkningsanmält skogsområde vid Abmobäcken ca 15 km söder om Sorsele. Det avverkningsanmälda skogsområdet berör 42 hektar och utgörs av en mosaik av små tjärnar, myrar och skogsbeklädda höjder. Flera rödlistade arter har hittats i den avverkningsanmälda skogen.

Version
File Download