Login Form

Brev och inspel

Title 2019 - Frågor till Näringsdepartementet angående kampanjen "Vår Skog"
Description

Skydda Skogen och Greenpeace ställer frågor till Näringsdepartementet om kampanjen "Vår Skog", som 46 000 personer skrev under. Kampanjen ställde krav på regeringen att ändra Sveaskogs direktiv bland annat så att alla skogar med höga naturvärden på Sveaskogs mark kan bli formellt skyddade och så att Sveaskog kan bli en föregångare i ekosystembaserat hyggesfritt skogsbruk.

Version
File Download