Login Form

Brev och inspel

Title 2018 - Yttrande om ändring av Skogsstyrelsens föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen
Description

Skydda Skogen yttrar sig om Skogsstyrelsens förslag på ändrade föreskrifter till 29 § skogsvårdslagen om bekämpning av insektshärjning i skog och om upparbetning av skadad skog, utforsling eller lagring av virke och andra åtgärder som behövs för att motverka uppkomsten av yngelhärdar av granbarkborre.

Version
File Download