Login Form

 

Vy över delar av det planerade ekoparksområdet i den södra delen av Karatj-Råvvåive. Foto: Mose Agestam.

Skydda Skogen har lämnat ett yttrande till myndigheterna angående den pågående utredningen om att göra en ekopark i den södra delen av Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun.

NSD skriver om filmen "Storskogen Karatj-Råvvåive" som hade premiär i Jokkmokk för 75 personer 2019-04-10. Läs artikeln här: Premiär för film om storskogen

 

Iegelvárre, ett av de områden som skyddas. Foto: Frédéric Forsmark

 

Skydda Skogen har länge kämpat för att skydda det enorma skogsområdet Karatj-Råvvåive i Jokkmokks kommun. Nu har en överenskommelse nåtts mellan markägaren och myndigheter där norra halvan av området skyddas. Tusentals hektar gammelskog i södra delen av området går dock en oviss framtid till mötes, och Skydda Skogen menar att det är viktigt att även de delarna får ett långsiktigt skydd.

11 skogsområden med sammanlagt mer än 10 000 hektar skog med höga naturvärden i Jokkmokks kommun ska skyddas. Det största av dem är den norra delen av det Karatj-Råvvåive, där ca 5700 hektar nu kommer att skyddas. Det är en glädjande delseger för Skydda Skogen, som har varit med och kämpat för detta område i över tio år.

- Det är helt fantastiskt att en av landets största oskyddade skogar äntligen får skydd! Det är viktigt att all kvarvarande gammelskog bevaras, för än idag huggs sådana här skogar, säger Daniel Rutschman från Skydda Skogen.

Äldre naturskog i Karatj Råvvåive. Foto: Andreas Garpebring.

Skydda Skogen har länge arbetat för att skydda skogsområdet Karatj Råvvåive. I november 2018 nåddes en överenskommelse mellan Naturvårdsverket och markägaren Jokkmokks allmänning, om att skydda halva området. Även 10 andra områden ingick i överenskommelsen.

Eftersom kostnaden för Karatj Råvvåive överstiger 20 miljoner kronor behövdes ett godkännande från regeringen. Det beslutet är nu fattat, meddelades i ett pressmeddelande från regeringskansliet den 28 mars 2019. 

Läs i ett långt reportage i NSD om den nyliga avverkningen av nyckelbiotoper i den skyddsvärda Karats-Råvvåive-skogen i Jokkmokk.