Login Form

dscf3264KandelabersvampNu är anmälan till Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015 öppen. Om du vill vara med anmäler du dig på länken nedan och fyller i uppgifterna i anmälningsformuläret enligt instruktionerna. Observera att vi kan komma att ta ut en anmälningsavgift (kanske på 500 kronor), och att vi inte kan ersätta resor till och från Härjedalen.

Klicka här för att anmäla dig nu. Sista anmälningsdagen är 12:a juni. Så fort du har klickat på "Skicka formulär" är du anmäld!

Om du inte vill fylla i uppgifterna på internet, kan du alltid be om en papperskopia av anmälningsformuläret. I samma meddelande vill jag att du skriver ned ditt namn samt din adress så att jag vet vart jag skall skicka formuläret. Samtidigt kommer jag att hålla en plats åt dig, så du behöver inte känna stress över att inte ha fyllt i webbformuläret på en gång.

Tveka inte att höra av dig om du har frågor! Kontakta Johan Moberg, samordnare Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015; tel 073-8073644, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Kort bakgrundsinformation:

Forskningsresan i naturvårdens utmarker är en årlig inventering av Sveriges sista oskyddade norrländska naturskogar, i år i Härjedalen. Runt 50 personer av olika åldrar och bakgrund brukar deltaga. Artkunskaper är inte ett krav, utan vi lär av varandra. Det viktiga är att Forskningsresan är en samlingspunkt för skogs- och naturintresserade.

Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, njuta av naturen, hitta arter samt påverka och utmana skogsbolagen, politikerna och allmänheten om den rådande synen på skogen. Vi vill öka kunskapen om arter och ekologi.

Forskningsresan i naturvårdens utmarker 2015 är ett samarbete mellan Föreningen Skydda Skogen och Naturskyddsföreningen.

 

Persson Deltagare Hassela 2011bild: Kerstin och Per-Anders Persson (2011), Hassela.

Sedan Forskningsresan startade 1993 har den pågått årligen med syftet att samla så många intresserade och kunniga på skogens mångfald som möjligt. Trots att kalhyggena breder ut sig, finns det intressanta skogar kvar, men kunskapen om dem är ofta bristande. När Forskningsresan är över är läget alltid ett annat. Vi brukar ha gjort mängder av fynd av arter; svampar, fåglar, lavar, mossor, kärlväxter, insekter. Det är svårt att bedriva god naturvård utan kunskapen om var de hotade arterna finns.

Forskningsresan är inte bara ett perfekt tillfälle för att få komma ut i skogen och få se en massa spännande arter. Det är också en samlingspunkt för skogsintresserade. Det finns alltid något nytt att lära sig, vare sig en har varit med sedan starten, eller är med för första gången. Runt 50 deltagare av alla åldrar brukar vara med varje år.

Med Forskningsresan vill vi rädda hotade skogar, hitta och lära oss arter, umgås med skogsintresserade och uppleva fantastisk natur som annars är svår att uppleva, då den brukar vara för avlägsen för bara en dagsutflykt. Men vi vill också sprida information om hotade skogar till allmänheten, skogsbolagen och politikerna.

Forskningen pekar på att ju fler arter som dör ut, desto mindre blir produktionen av den biomassa och andra ekosystemtjänster som bland annat vårt samhälle behöver. Med andra ord gäller det inte bara våra fantastiska skogar, utan
också samhällets överlevnad. I slutändan hoppas vi att de skogar där knärot, lavskrika, tretåig hackspett, kandelabersvamp, doftticka, grön sköldmossa, lunglav och en mångfald av mykorrhizasvampar finns skyddas, så att också människor kan uppleva dessa våra sista spillror av naturskogar.

För mer information, kontakta Johan Moberg, samordnare Forskningsresan 2015 (073-8073644, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.).

Gräv upp stridsyxorna

för levande skogar

Djupa körskador på kalhygge av Holmen skog. Foto: Robert Svensson

 

I dagarna har en stor grupp naturvårdare och skogsentusiaster samlats i Hassela för att dokumentera oskyddade naturskogar. Forskningsresan i naturvårdens utmarker anordnas varje år sedan 20 år i någon del av det stora svenska skogslandet, i år i Hassela i Hälsingland. Evenemanget samlar människor som har ett gemensamt: kärleken till skogsnaturen och kritiken mot hur den hanteras av skogsnäringen. Under tisdagen besöktes både högproduktiv naturskog med 30 meter höga träd och rik mångfald, samt en skövlad naturskog i närheten. Deltagarna upprördes när de besökte det stora kalhygge som bolaget Holmen skog tagit upp. Bolaget har efter kalavverkningen lämnat efter sig extremt djupa och omfattande körskador. Naturskyddsföreningen har beslutat sig för att anmäla de grova övertrampen mot Skogsvårdslagen och FSC till Holmens certifierare. Även organisationen Skydda Skogens representanter på plats är djupt kritiska till bolagets övertramp.

-Detta är ren och skär vandalism med extrema 1,7 meter djupa körskador, bristande hänsyn till mark och vattendrag, och skövlad naturskog, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Det måste bli slut på regeringens och Skogsstyrelsens daltande med skogsnäringen. Att denna våldtäkt på naturen tillåts fortsätta är en enorm skandal. 

Skogsbruket har inneburit en storskalig omvandling av landskapet i Hälsingland, där den naturliga skogen ersatts med hyggen och trädodlingar i olika stadier efter kalavverkning.

- Om alla människor fick se det vi ser under Forskningsresan, skulle skogsnäringen inte längre ha folkets förtroende. Skövlingen skulle förbjudas och alla gamla naturskogar med höga naturvärden skulle få lagskydd, säger Anders Delin från Skydda Skogen, som är initiativtagare till Forskningsresan.

Vissa av deltagarna på Forskningsresan är experter, andra nybörjare. I år deltar 55 personer, som kommer från många delar av Sverige, bl.a. från Göteborg, Stockholm och Dorotea. Utvalda skogar gås igenom, som har höga naturvärden men saknar skydd mot avverkning. Deras ålder, deras skönhet, deras inneboende arter, dokumenteras. Resultatet redovisas till länsstyrelsen som underlag för reservatsbildning. 

- Forskningsresan hjälper människor att komma i kontakt med riktiga skogar, att förstå vad de ser där och våga höja sin röst mot skogsnäringens plundring, säger Anders Delin. Det är en fascinerande mångfald och skönhet som möter deltagarna, med vackra mossor, lavar, svampar och djur, mäktiga träd, spännande dynamik och viktiga ekosystemfunktioner. En mångfald av liv, värd att kämpa för.

Forskare och naturvårdare är eniga om att betydligt kraftfullare åtgärder än vi idag ser krävs för att inte en mängd arter ska försvinna från Sveriges natur. Trots gedigen kunskap som såväl världsledande forskare som ideella naturvårdare ihärdigt delat med sig av till skogsbolag, myndigheter och beslutsfattare under många år, menar Skydda Skogen att väldigt lite görs för att komma till rätta med hoten mot skogsekosystemet. 

-Riksdag och regering har faktiskt beslutat att vi ska ha levande skogar där alla arter finns kvar i livskraftiga bestånd. Vi har inga extrema krav utan kräver bara att man genomför vad man i demokratisk ordning redan beslutat, säger Robert Svensson, styrelseledamot i föreningen Skydda Skogen. Det är sorgligt att man idag tvingas åka mil efter mil genom ett skövlat landskap för att ta sig till en riktig skog.

Under ett anförande inför de 55 deltagarna på forskningsresan uppmanar Skydda Skogen till kamp.

-Vi uppmanar alla att en gång för alla gå till värn för naturskogen och dess hotade mångfald, oavsett om man är miljöengagerad; naturvårdare, renskötare, turismentreprenör, boende i skogen eller friluftsmänniska, säger Viktor Säfve.

Hans Sundström, ansvarig för Forskningsresan, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

tel: 070-6085275

Anders Delin, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel: 0290-70087

Viktor Säfve, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel: 076-1148811

Robert Svensson, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. tel: 076-1357600

Skellefteå 14-18 augusti

Hej alla skogens vänner!

2012 arrangerades Forskningsresan i Skellefteå för första gången. På grund av tidsbrist så blev det en kortare variant med enkelt boende etc. Denna tillställning blev mycket uppskattad så vi kommer även att arrangera Forskningsresan 2013 i Skellefteå och målet är nu en fullstor resa.

Forskningsresan är en flerdagarskurs ute i skogen där deltagarna tillsammans besöker naturskogar och andra skogar med höga naturvärden. Vi dokumenterar naturvärdena och njuter av skönhetsupplevelsen samt möjligheten att få dela erfarenheter med varandra och att umgås med likasinnade.

Forskningsresan vill visa upp unika skogsmiljöer och samtidigt lära ut hur man bedömer naturvärden i naturskogar och andra skogsbiotoper som är viktiga för hotade arter. Vi diskuterar och tar lärdom av varandra om hur man kan jobba vidare för att skydda dessa viktiga biotoper från avverkning och annan exploatering.

Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 2011 kommer att hållas i Hasselaskogarna i norra Hälsingland 30 juli - 3 augusti.