Login Form

Samtliga markerade områden innefattar Sveaskogs försäljning av mark inom Maskaure sameby i Arjeplog. De rosa områdena är klar lantmäteriförättning. De mörkgröna områdena är inte klar lantmäteriförättning.

Leif Lundberg från Maskaure sameby, Johanna Nilsson, medlem i Naturskyddsföreningen i Luleå och Björn Mildh, medlem i Naturskyddsföreningen, skriver ett öppet brev till Sveaskog:

Ladda ner inbjudan till Estland som pdf här.

Skogen som Sveaskog har avverkningsanmält.

Sveaskog fick bemöta kritik i SVT Aktuellt i början av veckan. Det handlade om den avverkningsanmälda naturskogen Bientie i Norrbotten. Sveaskog hävdar att de tar 100 procent naturhänsyn i sitt skogsbruk.

Leif Lundberg från Maskaure sameby och skogskämpen Björn Mildh tog med SVT Aktuellt till Bientie som ligger mitt i samernas renbetesmarker. Bientie är en gammelskog med naturvärden av nyckelbiotopslass, ett av många exempel på skyddsvärda skogar som ska avverkas av Sveaskog. Fältbiologerna har inventerat skogen och funnit rödlistade arter. Skogen är även viktig för renskötseln. 

Karatj-Råvvåive är ett omkring 13 000 hektar stort område som Skydda Skogen under tio års tid försökt skydda. Länsstyrelsen har tidigare klassat hela området som ett planerat reservat. Under vintern 2018/19 skyddades den norra och östra delen av Karatj-Råvvåive i två separata men intilliggande naturreservat;  Karatj-Råvvåive norra och Iegelvárre. Den södra delen är den som nu riskerar att bli utan formellt skydd och istället förvandlas till en ekopark.

Alla trädhus i skogen har rivits. Foto: Tim Wagner, (CC BY-NC 2.0) via Flickr

Den tyska energikoncernen RWE får inte längre avverka i Hambacher Forst i Tyskland. Detta enligt högsta förvaltningsdomstolen i Nordrhein-Westfalen som ger den stora miljöorganisationen BUND rätt om att skogen har höga naturvärden och hotade arter. 

Förbudet gäller tills den tyska utredningen om kolkraftsavvecklingen blir klar vilket är tidigast 2020. Utredningen förmodas leda till ett snabbare stopp för brunkolet än 2050, det datum som sagts tidigare. Möjligheten finns att Hambacher Forst kommer att skyddas permanent..Särskilt eftersom en färsk opinionsundersökning visar att 73% av det tyska folket vill ha stopp för kolkraften innan år 2030.  I samma undersökning säger tre av fyra tyskar nej till avverkning av Hambacher Forst.

Den senaste tiden har det varit stora demonstrationer i Hambacher Forst mot avverkningen och mot kolkraften.  Förra helgen var det 15 000 personer som demonstrerade och till kommande helg väntades demonstrationen bli dubbelt så stor.  Både TV och dagspress har tagit parti för motståndet mot avverkningen. 

Källa: Chris Ceder, fri journalist och natur- och miljöskyddare