Login Form

Annvi Sjöberg berättade hur man kan få in biologisk mångfald i sin trädgård. Foto: Viktor Säfve

I lördags var det ”Hjärta och Jord festival” vid Åfallet Skogsträdgård i Örebro län. Skydda Skogen var på plats med ett bord där vi sålde boken "Skogslandskap Farväl", pratade med folk om skog och lämnade broschyren ”Nyfiken på Skog”, till de som var intresserade. I en stor tältkåta hölls föredrag om skog, skogsträdgård, permakultur och biologisk mångfald och det lästes dikter.

Birgitta Tulin från Skydda Skogen höll tal. Foto: Jana Eriksson

På Biologiska mångfaldens dag 22:a maj hölls ”Manifestation mot artdöden” vid naturreservatet Råstasjön i Stockholm där Fältbiologerna var huvudarrangör. Starka och hoppingivande tal hölls om artutrotningen, om ideell kamp och om att inte ge upp. Skydda Skogen var med och Birgitta Tulin, ny styrelseledamot i Skydda Skogen, höll tal.

Läs hela artikeln på Natursidan.

Demonstration även i Örebro samma kväll som i Göteborg där Skydda Skogen medlemmar demonstrerade. foto: Viktor Säfve

Elin Götmark, sedan länge aktiv i Skydda Skogen, talade i Göteborg på demonstrationen onsdag 19/12 mot den nya budgeten:"Det finns starka ekonomiska intressen som hellre vill tjäna pengar på att hugga ner skogen, och de har nära band till de flesta av de politiska partierna". Läs hennes tal:

Klimatet används som en förevändning för att få avverka mer. Foto: Pixabay

Skydda Skogen lämnar synpunkter på EUs plan för att minska avskogningen och skogsförstörelsen i världen. Föreningen uppmanar EU att förhindra att skogsbolag avverkar skogar med höga naturvärden och etablerar storskaliga trädplantager i världen. Det är långtifrån hållbart.

5000 personer kom till Medborgarplatsen i Stockholm för att protestera mot katastrofbudgeten. Foto: Sofi Virgin

Förra veckan kom nyheten om den kraftiga minskningen av Sveriges miljöbudget. En katastrofbudget för naturen som M, KD och SD röstade igenom, med passivt stöd från L och C. Skydda Skogen är besviken och förutspår ökad avverkning av skyddsvärda skogar.  

 - Istället för att skydda de kvarvarande naturnära skogar i landet kommer de nu att fällas för att bli pappersmassa och biobränslen. Båda den biologiska mångfalden och klimatet kommer att ta stryk, och på sikt även människan. Kortsiktighet råder, säger David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen.