Login Form

Sluttningen ned mot Sundsvallsfjärden vid Kaptensvillan är bevuxen med ek och lind. 

Sundsvalls kommun planerar att i samverkan med skogsindustrikoncernen SCA omvandla Petersvik strax öster om Sundsvall till ytor för hamnverksamhet, transporter och lagerlokaler. Projektet benämns Sundsvall Logistikpark och är en del i SCA:s plan att möjliggöra en utbyggnad av Ortvikens pappersbruk. Kostnaden för Sundsvallsborna beräknas uppgå till minst 700 miljoner kronor. Projektet drivs av det kommunala bolaget Sundsvalls Logistikpark AB.

Charles Michael Ernst, gammal jägmästare, skogsbrukare, naturmänniska, fornvåradre och filosof, förmedlar sina personliga tankar om ekoparken Omberg i ett öppet brev till Sveaskog. Med rubriker som "Skogsbruk är inte naturvård", "Tiden är naturens vän, men den moderna människans fiende" och "Ekonomin är den moderna människans vän, men naturens fiende" förstår ni kanske varthän resonemanget lutar. Mycket läsvärt. Ladda ner brevet här.

Vi är många som är engagerade i skogsfrågor som skriver om skogen ibland. Här presenteras dessa personer med en länk till deras artiklar - klick på namnet, så kommer du till artikeln, eller ifall det finns flera till en särskild sida där alla artiklar listas.

Anders Delin - Skribent och naturvårdare

Pensionerad läkare, MD, specialist i kirurgi. Uppvuxen i Stockholm och i Hälsingland, 1984 – 2002 överläkare vid Bollnäs sjukhus. Ordförande i Naturskyddsföreningen i Gävleborgs län 1986 – 1996, Initiativtagare till och ordförande i Gävleborgs Botaniska Sällskap 1981 – 2005, initiativtagare till Forskningsresan i Naturvårdens Utmarker 1991 och till Nätverket Skydda Skogen 2000.
   Thomas Duda
   Göran Greider
  Bengt Gunnar Jonsson - Professor på Mittuniversitetet i ekologi och ekosystemtjänster. Se hans biografisidan på universitetet.
   Bengt Oldhammar -  Naturvården 100 år. En tillbakablick med den ideella naturvardens ögon. Vad har vi lärt oss?
  Torbjörn Säfve
  Viktor Säfve
  Amanda Tas - Skydda Skogen i Sydafrika: En svunnen skogsvärld
  Thomas Tidholm
   David van der Spoel - Bialowiezaskogen faller