Login Form

Till Red. för ev. publicering 5 okt. 2002

Skogsnäringens attacker mot de sista gammelskogarna fortsätter. Skogsnäringen respekterar inte naturvårdsmålet. Den skövlar skog med höga naturvärden. Den utraderar nyckelbiotoper.

Exemplen mångfaldigas. Vi minns Fastighetsverket i Arvliden, SCA vid Perstorp i Piteå, Holmen vid Stor-Svartliden i Vindeln, Göteborgs stift i Bråtaskogen i Mölnlycke, Holmen på Storberget i Bjurholm, SCA (Graninge) på Näversjöberget i Åsele, Kobergs fideikommiss vid Lagmansered i Trollhättan, Sveaskog vid Mettjaur i Lycksele, StoraEnso på Kittan 1:9 i Älvdalen och Korsnäs vid Bäckebo i Långshyttan.

Vart vi vänder oss är det likadant. När vi granskar vad skogsnäringen planerar och vad den gör i skogen ser vi överallt samma sak: Produktionen går först. De hungriga fabrikerna måste matas. Vinstintresset styr. Naturvården kommer på efterkälken. Det finns lysande undantag, men de är för få.

Varje gång vi påpekar övergrepp mot naturvärden i skogen svarar näringen: "Förlåt oss. Vi visste inte att det var höga naturvärden där. Det var ett misstag i arbetet. Vi ska utreda saken. Vi ska utbilda vår personal. Det kommer kanske att ske igen, men vi bättrar oss ständigt."

Detta svar är inte trovärdigt. Vi har hört det upprepas på samma vis i ett decennium. Markägarna borde ha varit färdiga med sina inventeringar för länge sedan. De borde veta var de höga naturvärdena finns och skona dem.

Skogsnäringen kunde lätt ha skaffat sig tillräcklig kunskap om sina skogar om den hade velat. Om bara en miljard av näringens mångmiljardvinster under ett par år hade använts till att undersöka skogarna skulle tusentals inventerare lätt ha kunnat gå igenom hela arealen och avgränsa de områden som borde undantas från skogsbruk eller få särskild naturvårdsskötsel.

Men skogsnäringen vill tydligen inte ha naturvård, i varje fall inte så mycket som krävs för arternas bevarande och den biologiska mångfaldens fortbestånd. Naturvården fortsätter att vara en underordnad fråga. Skogsägarna vill ha pengar. Aktieägarna vill ha pengar. Styrelserna och VD maximerar vinsten. Staten som skogsägare ser också skogen mest som en inkomstkälla.

Men skog är inte en ägodel som andra. Skog är också ett allmänintresse. Svenska folket har i en i april publicerad intervjuundersökning sagt att skogen huvudsakligen ska vara till för att bevara den biologiska mångfalden. Näst viktigast är att skogen ska fungera som område för rekreation. Virkesproduktionen kommer först i tredje hand.

Så står som vanligt ägarnas vinstintresse emot allmänhetens intresse, och vinstintresset tar sig allt brutalare uttryck. Det är våra politikers uppgift att värna allmänintresset mot denna övermakt.

Nätverket för Naturvård i Svensk Skog
Mattias Ahlstedt, Falun, Leif Danielsson, Alafors, Anders Delin, Järbo, Mirjam Ericson, Umeå, Christer Klintefelt, Lycksele, Björn Mildh, Piteå, Michael Nilsson, Mölnlycke, Patrik Nygren, Lövånger.

Korrespondens till Anders Delin, Kulgatan 40, 81171 Järbo, 0290-70821, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.,
koordinator i Nätverket för Naturvård i Svensk Skog

Exemplen i artikeln är tagna från Nätverkets Exempelsamling, som finns tillgänglig under "Greider" i nätupplagan av Dala-Demokraten.