Login Form

Ett exempel på "hållbart skogsbruk"

Som de flesta lagt märke till pågår just nu i alla media en mycket påkostad kampanj från skogsnäringen i Sverige. Den kallas Svenska Skogen. Någon blir kanske förvånad. Är skogsnäringen desperat? Är den hotad? Det vore lite märkligt med tanke på att näringen redan har hela makten över skogen.

 Ett av skogsbolaget Holmens sönderkörda hyggen i Hälsingland. Foto Robert Svensson

Skogsarbetaren och den ideelle naturvårdaren Bert Andersson har skrivit om körskador. Bert Andersson är bortgången sedan 2016 men hans ord lever kvar och är aktuella. Han levde sitt liv i och kring skogen och har följt hur skogslandskapet har förändrats: Från gammelskog med torrakor till ett skövlat landskap med körskador. Han har även skrivit om det i ett kapitel i boken Skogslandskap Farväl, en bok som rekommenderas varmt och kan beställas hos Naturskyddsföreningen DalarnaHär är Bert Anderssons artikel om körskador som tidigare har publicerats i Hela Hälsingland:

För att skydda gamla naturskogar behövs en större post i miljöbudgeten, enligt debattartikeln. Foto: Kristina Bäck

I en debattartikel skriver flera miljöorganisationer att makthavarna är olycksbådande tysta trots att vi närmar oss en ekologisk katastrof.  Författarna tar fram exempel på natur som kan bevaras och återskapas för att begränsa klimatkrisen och massutrotningen av arter.

Så här skriver de:

”Vi anses bara ha två år på oss att enas om en väg framåt för att förhindra en framtida ekologisk katastrof. Makthavarnas tystnad är dock lika öronbedövande som olycksbådande. En viktig del av lösningen, förutom att minska konsumtionen och utsläppen, finns framför näsan på oss. Genom att skydda, stärka och återskapa natur kommer vi stå bättre rustade i en allt varmare, stormigare och osäkrare framtid.”

Skydda Skogen är en av de organisationer som har undertecknat artikeln. Läs hela artikeln här

Ju längre vi avvaktar med att kraftigt reducera utsläppen, desto snabbare måste minskningen ske. Varje år som vi ligger kvar på fjolårets utsläppsnivå skjuter vi det nödvändiga arbetet framför oss samtidigt som vi förvärrar problemet, skriver mer än 270 klimatforskare. Diagram från DN 15/3-2019.

DN DEBATT 15/3. Sedan industrialiseringens början har vi använt omkring fyra femtedelar av den mängd fossilt kol som får förbrännas för att vi ska klara Parisavtalet. Vi har bara en femtedel kvar och det är bråttom att kraftigt reducera utsläppen. Det har Greta Thunberg och de strejkande ungdomarna förstått. Därför stödjer vi deras krav, skriver 270 klimatforskare.

Ökad avverkning och biobränslen kommer inte att rädda klimatet som skogsindustrin och politiker ofta påstår. Det enda som hjälper är att minska vår konsumtion och därmed skövlingen av vår natur, skriver Kristina Bäck och Amanda Tas, Skydda Skogen.

Läs hela debattartikeln i Altinget här.