Login Form

 

”Att kunna vistas i naturen är viktigt för vår hälsa och vårt välbefinnande. Allt fler upptäcker dock hur utarmade våra skogar har blivit, med undantag för reservat och andra små oaser”, skriver debattskribenterna. Foto: Mali Maeder/Pexels.

”Värna det svenska skogsbruket”, skriver Jessica Polfjärd (M) och Sofia Stynsberg (M) den 8 juli i Smålandsposten. Nu svarar Martin Andersson och Per Darell på Naturskyddsföreningen, samt skogsägaren Lennart Turesson.

Skogen - är den människornas och arternas skog eller LRF:s? Foto: Privat.

Vem är herre över skogen? Ser vi skogen som produktionsenhet – eller jordens lunga och hotade arters hemvist, skriver författaren Kalle Güettler, Häverö, i en debattartikel i Norrtelje Tidning den 10 juni 2020. Skydda Skogen återpublicerar här delar av debattartikeln och även den efterföljande repliken "Människornas skog - eller LRF:s" (21 juni 2020).

Debattartikel publicerad i Nerikes Allehanda 11 juni 2020:

Länsstyrelsen (LST) har 2020 givit ut en rapport om skog och klimat: ”Örebro läns skogar ur ett klimatperspektiv”. Rapporten är skriven av skogsnäringens egna forskningsinstitut Skogforsk och innehåller flera grundläggande fel och en politisk riktning som saknar stöd i vetenskaplig konsensus. Vi är mycket kritiska till att rapporten producerats och givits ut av en statlig myndighet som ska vara faktabaserad och arbeta för att nå Sveriges miljömål.

Publicerad i NA 10 juli; replik på Rolf Björhedens replik i NA onsdag 17 juni:

Vi undrar varför Länsstyrelsen i Örebro inte svarar själva, utan i stället låter en partisk röst från skogsnäringens egna forskningsinstitut Skogforsk svara. Rolf Björheden från Skogforsk menar att han framför fakta, medan vi framför grumliga argument. Men hans påståenden har inte stöd i någon vetenskaplig konsensus.

Sundsvalls kommunfullmäktige tar på måndag beslut om en satsning som i samma klubbslag kan leda till ökad skogsskövling och att ett stycke svensk kulturhistoria raderas ut. Priset för skattebetalarna – 785 miljoner kronor. Föreningen Skydda skogen beskriver det som företagsstöd till Europas största skogsägare, SCA.

En kortare version av debattartikeln finns publicerat i Sundsvalls Tidning. Läs gärna även Skydda Skogens reportage Ny logistikpark, eller natur- och kulturvärden? Vilken väg väljer Sundsvalls kommun? om den planerade logistikparken i Petersvik (november 2019).