Login Form

Skogsingenjören Martin Jentzen föreläser om naturnära skogsbruk på seminariet om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå. Foto: Lars Andersson.

Den 14 november anordnade Naturskyddsföreningen ett seminarium om kalhyggesfritt skogsbruk i Luleå i samarbete med mellan Studiefrämjandet, Plockhugget och Hushållningssällskapet samt med stöd av Skydda Skogen. Under seminariet diskuterades kunskapsläget och möjligheterna med hyggesfritt skogsbruk. Hur kan man kontinuerligt skörda timmer utan att gå miste om skogen som naturmiljö?

I takt med att omarronderingen av skogsmark blir klar i delar av Dalarnas län bedömer Skogsstyrelsen att avverkningstakten kommer att öka, i många fall i nära anslutning till tätorter och byar. Vi vill därför lyfta vikten av dialog och samråd med närboende, behovet av god planering och en aktiv miljöhänsyn och samtidigt visa på möjligheterna med andra avverkningsmetoder än kalhyggesbruk.

Läs hela debattartikeln här

"Är det möjligt att bedriva ekonomiskt skogsbruk på annat sätt än i dag? Ja, menar Mikael Karlsson, vd för konsultföretaget Silvaskog. I naturliga blandskogar utan hyggen kan miljö och produktion mötas på riktigt."

Läs mer här

Om hyggesfritt skogsbruk

Linda Ellegaard Nordström, aktiv i Skydda Skogen debatterar hyggesfritt skogsbruk med Ola Kårén, SCA och Joakim Hjältén från SLU.

Läs mer och lyssna på programmet här

"Skogsbruk utan kalhyggen. Det är en modell som kommunen nu testar i ett skogsområde i Backa. Projektet välkomnas av föreningen Skydda Skogen."


Läs mer här