Login Form

När man inte trodde Sveriges gruvpolitik kunde bli mer skamlös: nu vill SGU kartlägga mineralerna i världsarvet Muddus, med stor störning av renskötsel och djurliv. Varför, undrar vi?

Sveaskog tiger om den pågående nerklassningen av bolagets naturvårdsskogar. Det som ingen känner till har inte ägt rum.

Ledande naturvårdsforskare föreslog i DN att det stora brandområdet ska skyddas. Detta ondgör sig nu LRF och Mellanskog över i ett debattsvarLRF har en dålig ovana att göra sig till talespersoner för alla markägare. Är det verkligen så otänkbart att någon markägare skulle föredra att bidra till miljömålet och få ersättning för brandskadad, kanske obrukbar skog, framför kostnaderna för att röja bort och återbeskoga enligt svensk modell, för att senare vänta i generationer på att återfå en virkesrik skog?

 

Skogen tar upp koldioxid ur luften och omvandlar den till levande ved, barr och löv. Men nu tar skogsindustrin åt sig äran.

Efterlyser precis som Malin Sahlin vallöften som syftar till att Sverige ska nå miljömålen, och inte löften som stimulerar ökat uttag av biomassa ur vårt största och mest, ur ekologisk synvinkel, överexploaterade landbaserade ekosystem.

Läs Sahlins inlägg här