Login Form

"Så vann äntligen Harald Holmberg en seger över kalhyggesdiktaturen. Åklagaren lade ner målet och det blir ingen rättegång om olaga avverkning i Lycksele tingsrätt."


Läs mer här

"Åklagaren har nu lagt ner målet mot skogsägaren Harald Holmberg i Norrbäck utanför Lycksele."


Läs mer här

"Fem skogsägare i västra Värmland har anmälts till åklagare sedan de avverkat skog utan att anmäla det till statliga Skogsstyrelsen."


Läs mer här

"Träden fälldes, utan att skogsstyrelsen någonting fick veta.– Nu får åklagare avgöra om skogsägarna ska åtalas, säger Hans Källsmyr, distriktschef i västra Värmland."


Läs mer här

"Skogsstyrelsen kommer av allt att döma att överklaga den friande domen mot Skånetimmer AB. Myndigheten anser att sex veckors frist från anmälan till avverkning är gällande lag."


Läs mer här