Login Form

"En stubbrytning på vattensjuk terräng har förorsakat svåra skador i marken vid Arnemark.- Det här hygget tillhör ett av de värsta jag sett, säger naturvårdaren Björn Mildh när han visar PT det han kallar för skandalhygge."


Läs mer här

"Nu är de boende i Byvalla på krigsstigen igen för ”sin” skog. Protesterna handlar om de körskador som uppstått i samband med vårens gallring av skogen.– De har våldtagit skogen, säger Kristina Hallin."


Läs mer här

"Halvmeterdjupa hjulspår över den gamla hagmarken. Skogsmaskinen har dessutom kört sönder två bäckar på fyra ställen. – Jag blev chockad när jag såg skadorna. Det här är en skam för skogsnäringen, säger Fred Bäckström som inte ens blev tillfrågad om timmertransporten över hans mark."


Läs mer här

"Tandlös lag reglerar skogsbruket Ett kalhygge betyder jobb och pengar men samtidigt är det en oåterkallelig förändring av landskapet. Men lagen som ska garantera miljöhänsyn har hittills inte resulterat i en enda fällande dom."


Läs mer och se inslaget här

"Naturskyddsföreningen anmäler Svenska kyrkan. Anledningen är deras avverkning av den skyddade skogen i Brattberget i Strömsunds kommun."


Läs mer här