Login Form

"En förundersökning inleds mot Stora Enso angående ett misstänkt miljöbrott i samband med en skogsavverkning. Bolaget har bland annat låtit avverkning ske i två olika naturreservat."


Läs mer här