Login Form

Friaord: "Mellanskog är inte längre en skogsägarförening utan ett storskogsbolag och agerar därefter. Man ser inte till den enskilda skogsägaren/medlemmens ekonomi, utan till sin egen. "

Läs hela artikeln

"- Tänk om vi kommit senare. Då hade de hunnit ta alltihop!  
GäVLE Det var grannen som slog larm om att skogsbolaget fällde träd på Eva Cederholms tomt. Drygt 20 träd hann de fälla innan hon hann stoppa dem.
- Vi har begått ett misstag, säger Per Mellström på Stora Enso"

Skriver tidningen

Läs mer

"Fältbiologerna rasar mot att ett omkring 40 hektar stort skogsparti i Malungs Kommun ska avverkas under hösten." rapporterar SR

Läs och lyssna på reportaget

"Länsstyrelsen Kronoberg anmäler nu flera fall av skador på fornlämningar till åtalsprövning som brott mot kulturminneslagen. Anledningen är att man upptäckt att flera fornlämningar skadats i samband med markbearbetning eller återplantering av skog efter stormen Gudrun." Rapporterar SR

Läs och lyssna på reportaget här

DN: "Skogsbolaget SCA kritiseras hårt av Naturskyddsföreningen för två planerade avverkningar i Finnträsk i södra Norrbotten.
- Bara spridda öar av gammelskog återstår i området efter intensivt skogsbruk senaste åren. Nu tänker SCA hugga ner även den sista slaguggleskogen och den sista fungerande tjäderspelsplatsen i trakten, säger Björn Mildh i Piteå som representerar Naturskyddsföreningen och ideella nätverket Skydda skogen." Skriver tidningen