Login Form

Ur nr 2007-4 av Sveriges Natur

"SKOG * I somras gjorde Naturskyddsföreningen stickprov på avverkningsläget på SCAs marker i Norra Jämtland. De skogar som berörs är gammelskogar i närheten av fjällskogsgränsen. De planerade avverkningarna har ofta lagts ut ända ner till stränder och alldeles intill byar, vägar och sjöar.

? Ett antal rödlistade arter har hittats i alla de undersökta områdena, som har gammelskogskvaliteter. De är olikåldriga och innehåller rikligt med död ved. Dessa områden borde undantas från avverkning, säger Mirjam Lööf, extra skogshandläggare vid SNFs kansli.

De planerade avverkningarna ligger till större delen inom en av länsstyrelsen utpekad ?värdetrakt? för skogar med höga naturvärden och dessutom inom svårföryngrat område." Skriver tidningen

Läs hela artikeln här


 

UPPDRAGET * De norrbottniska gammelskogarna inventerades av föreningen i somras. Ett slag för alla de hotade arter som är på väg att falla under skogsbolagens klingor.

Ur nr 2007-4 av Sveriges Natur

"I ett förtvivlat försök att stoppa avverkningen av den gamla naturskogen har Naturskyddsföreningen i Norrbotten genomfört en större inventering. Under sex sommarveckor märkte de närmare 50 inventerarna med finsk experthjälp från Olli Manninen ut alla platser med rödlistade arter. Trollskog där flerhundraåriga tallar samsas med rosenticka och lunglav.

Hur gick arbetet till?

Urpo Taskinen, samordnare för inventeringen:

- För att hitta betydelsefulla skogsområden utgick vi från satellitbilder. Olli Manninen är otroligt kunnig och han såg direkt vilka delar som hade högt biologiskt värde. För att exakt veta var vi hittat varje art har platsen märkts ut med hjälp av GPS-sändare." Skriver tidningen

Läs hela artikeln här

Biologer i Indonesien varnar för att palmoljeboomen kan bli dödsstöten för orangutangerna. De trängs bort, skadas och hittar inga träd att klättra i. Plantagernas klimateffekt är dessutom ifrågasatt.
Indonesien har ett av världens rikaste ekosystem och är en av få platser där orangutangerna fortfarande finns kvar. Forskare och naturskyddsexperter kämpar för att bevara de 20000 orangutanger som fortfarande finns i Indonesien. Ett av de största hoten är de stora palmoljeplantager som snabbt växer fram tack vare skattelättnader och stark efterfrågan från utländska energiföretag. " skriver tidningen

Läs mer

Sten Emanuelsson har jagat och plockat bär i sin skog hela livet. Till den ska aldrig
några avverkningsmaskiner få komma. Nu ger han skogen till Naturskyddsföreningen.

Ur nr 2007-4 av Sveriges Natur

"Vi har nu kommit fram till en högrest gammal skog. Stens marker. Små blå skyltar talar om att skogen är skyddad enligt naturvårdsavtal."

- Skogsstyrelsen ville skydda skogen längs ån Juojoki som rinner här nere. Jag sa att de måste skydda mer än bara det som är närmast ån. Det var nog inte vad de hade tänkt, men till sist kom beskedet att all skog i det skiftet skulle biotopskyddas.

- Jag har sett vad skogsbruket gjort med våra skogar. Tjädern, lavskrikan och vilt som räv och mård har minskat något oerhört. Det vi gör med naturen är inget annat än förstöring.

Sten vill ha tillbaks djurlivet som det var en gång, i varje fall göra vad han kan för att det ska gå åt rätt håll. Därför har han också bestämt sig för att överlåta gården till Naturskyddsföreningen. Han är ensam ägare och har inga barn som kan ärva och han vill inte att skogsbruket ska ta hans skog den dag han är borta. " Skriver

Carl-axel Fall i tidningen Sveriges Natur

Läs hela artikeln här:

"Förra veckan kom det definitiva beskedet att M-Real lägger ned pappersbruket i Wifstavarv i Timrå och säljer fabriken utomlands. Men det är ett svårt nedsmutsat område företaget lämnar efter sig. En av de farligaste kända miljögifterna - dioxin - har påträffats i området. Det visar en färsk rapport som Mittnytt tagit del av." Rapporterar SVT

Läs mer