Login Form


"Om några veckor kommer den revisionsrapport som avgör om koncernen SCA får behålla sin miljöcertifiering enligt FSC:s standard. Förra året fick SCA kraftiga anmärkningar för att de brustit på flera punkter som gäller bolagets naturvårdshänsyn."

Läs mer

"Skördarna tuggar i sig allt mer av skogen. Avverkningen är rekordhög. Samtidigt är det kris i skogsskyddet. De sista urskogarna faller om inte länsstyrelserna agerar och Naturskyddsföreningens skogsinventerare hinner fram i tid.

Ur nr 2008-1


HANS SUNDSTRÖM KLIVER I VÄG längs hyggeskanten med något jäktat i blicken. Vi har åkt till utkanten av Vällingsjö urskog, ett naturreservat och Natura 2000-område söder om Graningesjön i Västernorrland. I Hans robusta handdator syns kartskikt med avverkningsanmälningar i rött ovanpå av länsstyrelsen identifierade värdekärnor i grönt. Där de två skikten överlappar varandra, dit åker vi för att leta efter utrotningshotade arter. Hans Sundström arbetar ideellt som skogsinventerare inom Naturskyddsföreningens skogsgrupp i Västernorrland."

Läs mer

"Trots ett löfte om att avvakta började Stora Enso att gallra vid Näsberget norr om Ekshärad.
Nu har länsstyrelsen stoppat arbetet genom att göra området till temporärt naturreservat.

Den 3 december fick Anita Andersson, biolog på länsstyrelsen signaler om att man snitslat för gallring i området vid Näsberget norr om Ekshärad. Området ligger i en trakt med en stor andel värdefull granskog och viktiga nyckelbiotoper.
– Den 6 december åkte jag upp och träffade markägaren och en virkesköpare från Stora Enso. Då kom vi överens om att de skulle vänta med gallringen. Men när jag åkte dit igen den 12 december så gallrade de ändå. Jag är besviken, säger Anita Andersson." Skriver tidningen

Läs mer

"I ett öppet brev till skogsbolaget Bergvik uppmanar Naturskyddsföreningen företaget att inte avverka skogen eftersom det kommer att betraktas som ett brott mot miljöcertifieringen FSC:s regler.

2008-01-09
Företaget Bergvik är certifierat enligt FSC (Forest Stewardship Council) och en av landets största markägare med ca 1 900 000 hektar skog. Enligt FSC:s regler som företaget förbundit sig att följa ska särskild hänsyn tas till skogsmiljöns rekreationsvärde för lokalbefolkningen.

- Det sätt som lokalbefolkningen här agerat med öppna protester mot avverkningen visar tydligt att den här skogen har synnerligen höga rekreationsvärden. Det rimliga är att denna bynära skog bevaras i sin helhet, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.."

Läs mer på: http://www.snf.se/nyhet.cfm?CFID=13171983&CFTOKEN=65832701&id=1623

"Torvföretaget Neova vill starta torvbrytning på Trolleflodsmossen söder om Hjortkvarn.

Företaget driver redan i dag andra torvtäkter i området, men dessa börjar ta slut och nu behöver man nya i stället.
Redan för ett par år sedan skickade företaget, som då fortfarande hette Råsjö Torv, in handlingar till länsstyrelsen att man ville inleda ett samråd inför en eventuell torvbrytning på Trolleflodsmossen.
Nu har företaget kommit in med en fullständig ansökan.
Trolleflodsmossen ligger alldeles norr om länsgränsen mot Östergötland och väster om riksväg 51.

"Området där Neova vill bryta torv gränsar till ett naturområde som är skyddat enligt Natura 2000-reglerna om skydd av biologisk mångfald.
I sin ansökan räknar företaget med att en viss påverkan på de skyddade områdena kommer att ske, men inte i så stor omfattning att det har någon betydelse.
Neova bryter i dag torv på bland annat Skagershultsmossen i Laxå och Ekebymossen i Kumla.
Nyligen sökte företaget tillstånd att starta torvbrytning på Övratorpsmossen mellan Fjugesta och Mullhyttan, något som har lett till kraftiga protester från boende i området.
Neova är Skandinaviens största leverantör av biobränsle och ägs av den finska Vapo-gruppen, världens största producent av torv." Skriver tidningen