Login Form

"Det kommer att finnas mindre pengar i framtiden för att lösa in skog och skapa nya naturreservat. Anslagen till biologisk mångfald kommer att minska de kommande åren med ungefär 100 miljoner kronor per år." Rapporterar SR.

Läs mer

"Ingen annanstans i Sverige har naturvården pressats så hårt som i Norrlands inland. Patrik Nygren och Björn Mildh är ärrade kämpar som sett fler hyggen än de flesta.

Ur nr 2007-2


ÄVENTYRSLUSTA FÖRDE UT Patrik Nygren till avsides fiskevatten redan i unga år. Vägen dit gick allt som oftast genom fin gammal skog. Grova, gamla träd med förvridna grenar klädda i hänglavar och döda, mossbeklädda stammar på marken. En miljö som satte sig i hans själ. Mystik och trygghet på samma gång.

För 10-15 år sedan kunde han ännu hitta sådana härliga skogar lite varstans. I dag - ja, hur är det i dag?

Patrik och hans fru Martina har hyrt en silverfärgad jeep för att ta mig ut i skogslandet som ligger väster om kuststäder som Skellefteå och Piteå. Skogsland? Jo, visst finns här skog, men den ser inte ut som den gör i gamla filmer eller på vykort. Nästan all skog är planterad eller möjligen frösådd. Ungskog. Här är faktiskt en gammal tall med grov barkbåtsbark en raritet."

Läs mer

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Storskogsbruket i Norrlands inland går hårdare fram än vad miljöreglerna tillåter. Kalhyggen ända in på husknuten gör människor förtvivlade. "

Läs mer 

"LULEÅ, KURIREN.

Sveaskog har för stor makt i Norrbotten.
Det anser nätverket Skydda Skogen och kritiken är skarp.
- Man säger att man ska bättra sig men man gör om samma misstag, säger Björn Mildh, nätverket Skydda skogen." Skriver tidningen.

Läs mer

"KRAMFORS. De privata skogsägarna i södra Norrland är fortfarande sämst i landet på att ta hänsyn till natur- och kulturmiljön vid avverkningar. Fyra av tio avverkningar klarar inte ens skogsvårdslagens minimikrav." Skriver Allehanda.

Läs mer