Login Form

"Styrelsen för skogscertifieringen FSC har återigen misslyckats att besluta i frågan om användning av bekämpningsmedel i skogsbruket.

2007-05-23
Anledningen är att skogsbolagen inte accepterar en avveckling av gifterna, i linje med certifieringens grundregler.

- Vi beklagar att skogsindustrin i Sverige inte är mogen för ett giftfritt skogsbruk, trots att man haft flera år på sig att utveckla alternativ. Bolagens inställning leder till fortsatta skador på miljö och hälsa och undergräver förtroendet för certifieringen av det svenska skogsbruket, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen."

Skriver SNF.

Läs mer

"Inte ens biobränslen från skogen är klimatneutrala. Förutom att skogsmaskinerna släpper ut koldioxid finns det många fler steg i kedjan som bidrar till växthuseffekten. Svenska Miljöinstitutet IVL har gjort en sammanställning som räknar in alla aspekter."

Rapporterar SR.

Läs mer

"ÖVERKALIX, KURIREN.

I två års tid har Östen Larsson i Miekojärvi utanför Överkalix stridit mot Svea Skog avseende en gallring på hans mark. Enligt honom har Svea skog inte betalat för allt uttaget virke men hans krav på drygt 49.000 kronor i ersättning har bestridits av Svea Skog.
- De ska göra rätt för sig, säger han." Skriver Norrbottens-Kuriren.

Läs mer

"Skogsbolaget SCA struntar i att ta hänsyn till slaguggla, tjäder, fiskgjuse och andra fågelarter. Kalhyggen och hårda avverkningar runt boträd och lekplatser förstör miljöer med ett rikt fågelliv." skriver SNF

Läs mer

"SAKNAR SKOGEN. Ingela Hjulfors Berg, till vänster, och Kristina Hedman är upprörda över kalhygget vid deras fastigheter. Avverkningen kom som en chock. Utöver de estetiska värden som gått förlorat kan det också bli besvär med snön. Byvägen lär driva igen när de skyddande träden är borta." Skriver tidningen.

Läs mer