Login Form

2008-12-08

I dag debatterar riksdagen det förslag till nedskärning av anslaget till biologisk mångfald som regeringen aviserade i budgetpropositionen.

– Allt tyder på att riksdagen kommer att fatta ett beslut som gå emot riksdagens beslutade miljömål, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Anslaget för biologisk mångfald används bland annat för att köpa in mark som kan skyddas som t.ex. naturreservat. Det används också till kalkning av sjöar och bevarande av våtmarker. Syftet är att skapa skydd åt rödlistade (hotade och missgynnade) arter. Riksdagen har beslutat om miljömål som lagt fast hur mycket skog i Sverige som ska skyddas. Sverige är också bundet av FN-beslut som säger att utarmningen av den biologiska mångfalden ska stoppas till 2010.

– Det blir nu fritt fram att avverka många mycket värdefulla oskyddade skogar med argumentet att det inte finns pengar att skydda dem. Naturvärden går förlorade för alltid, säger Mikael Karlsson.

Riksdagen beslutade tidigare att ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall undantas från skogsproduktion till år 2010. Miljömålsrådet bedömde nyligen att den statliga delen av målet (skydd av 400 000 hektar) inte kommer att vara uppnått 2010 med den nuvarande takten. Den uppgörelse med statliga Sveaskog, som innebär reservatsbildning utan kostnad på 70 000 hektar, ändrar inte Miljömålsrådets slutsats, särskilt inte när  anslaget nu sänks, menar Naturskyddsföreningen.

– Riksdagen gör nu en demokratisk kullerbytta. Alla vet att vi antingen borde öka anslaget till skydd av områden eller fatta ett beslut om att sänka ambitionen. Men en sänkt ambition är inte möjlig med de internationella åtaganden vi har, säger Mikael Karlsson.

Beslutet i riksdagen, som väntas komma på onsdag, innebär att anslaget för biologisk mångfald minskas med 200 miljoner kronor per år under 2009 och 2010, den största sänkningen någonsin.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Klas Hjelm, naturvårdschef 070-208 23 91
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.