Login Form

Naturskyddsföreningens blogg:

"Miljöminister Andreas Carlgren skriver i dag på DN debatt att riksdagens mål för skydd av skog till år 2010 kommer att uppnås. Det är glädjande om det stämmer. Målet kan nås bland annat genom att statliga Naturvårdsverket inte längre tvingas slösa begränsade naturvårdsanslag för ersättning när naturreservat bildas på statliga Sveaskog marker. Det är bra att denna märkliga rundgång på statliga pengar upphör, precis som Naturskyddsföreningen krävt. Så långt allt gott."

Läs mer