Login Form

"Skogsbolag och miljöorganisationer har gemensamt enats om en miljöcertifiering för skogsbruk, Forest Stewardship Council (FSC). Enligt denna ska andra aspekter än rent ekonomiska vägas in, som sociala och miljömässiga. Samtliga större aktörer i Sverige är certifierade, men de senaste sju somrarna har Fältbiologerna undersökt hur detta åtagande efterlevs i praktiken.
”Hyggen och planerade avverkningar har inventerats och vi har sett att gammelskog avverkas regelmässigt och ersätts av kalhyggen där naturhänsyn alltför ofta inte motsvarar kraven i FSC”, skriver organisationen.
Konsekvensen blir att Fältbiologerna lämnar FSC med omedelbar verkan.
– Nu får det vara nog, säger ordförande Linda Ellegaard Nordström. De certifierade skogsbolagen lever inte upp till kriterierna och Fältbiologerna kan inte stå bakom något som fungerar så här dåligt."

ETC