Login Form


– Fältbiologerna tar avstånd


På fredagen genomförde Fältbiologerna en aktion mot de skogsbolag som har kontor i Stockholm för att uppmärksamma att bolagen bryter mot de regler som de förbundit sig att följa enligt FSC. Dagen innan meddelade Fältbiologerna på FSC:s årsmöte att de lämnar miljöcertifieringen FSC.

– FSC har blivit en form av "greenwashing", skogsbolagen får positiv uppmärksamhet för att de är med i FSC, trots att de återkommande begår brott mot FSC:s regler, säger Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna. Vi tänker inte vara med och "greenwasha" skogsbolagen mer, därför går vi nu ur svenska FSC.

Under aktionen besöktes kontoren för de skogsbolag som har kontor i Stockholm; SCA , Statens Fastighetsverk och Sveaskog. Fältbiologerna framförde sitt budskap och överlämnade samtidigt en skurhink med illgrönt vatten med budskapet:

- vi tänker inte "greenwasha" er längre, samt ett brev till bolagets styrelse. De skogsbolag som inte har kontor i Stockholm har fått brevet via post.

- Vi accepterar inte att bolagen gång på gång smiter från sitt ansvar, vi gör detta för att folk ska få veta hur det går till ute i skogarna, bortom de fina orden i miljöpolicys och certifieringsstandarder, avslutar Lars Axelsson från Fältbiologernas skogsnätverk.


Kontaktperson:

Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna, 070-2541148Mer info:

www.faltbiologerna.se/fsc
Det är alltid fel att avverka gammelskog!