Login Form

På Storön i Storavan, Arvidsjaur kommer en protestaktion att genomföras 12 januari 12-15.
Lokalbefolkning och tillresande från Norge och Sverige demonstrerar mot Sveaskogs planer på kalavverkning. Alla önskar att bolaget i stället utför en befriande gallring efter att träden märkts av kunnigt folk.

-Detta fördubblar det långsiktiga nettot i virkesodlingen hos Arjeplogs allmänning. Det sparar renarnas bete av marklav och hänglav, sparar fornminnen, hejdar klimatförstöringen genom att det hindrar utsöndring av koldioxid från den kallagda marken, är mindre belastande för biodiversiteten, förbättrar rekreation och jakt. Det förbättrar också råvaran till virkesindustrin. Säger Mats Hagner.

En pressvisning av denna typ av gallrad skog kommer att genomföras utanför Stockholm den 19 januari.

Frågor?

Kontakta: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Läs professorerna Mats Hagner och Anders Lindroths brev till Sveaskog:

1.http://www.fsy.se/naturbruk/blanketter/blankett39.pdf

2.http://www.fsy.se/naturbruk/blanketter/blankett36.pdf

3.http://www.fsy.se/naturbruk/blanketter/blankett38.pdf

4.http://www.fsy.se/naturbruk/blanketter/blankett37.pdf

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skogen fick en stor Julgåva av Thomas Tidholm i dag då han talade klarspråk om situationen för den svenska skogen i programmet Naturmorgon! Lyssna på Naturmorgons webbsida och skriv gärna en kommentar: http://www.sr.se/cgi-bin/p1/program/artikel.asp?ProgramID=1027&Nyheter=1&artikel=2518246

God Jul och Gott Nytt år!
Önskar Skydda skogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klicka på bilden för att komma till sidan!

2008-12-08

I dag debatterar riksdagen det förslag till nedskärning av anslaget till biologisk mångfald som regeringen aviserade i budgetpropositionen.

– Allt tyder på att riksdagen kommer att fatta ett beslut som gå emot riksdagens beslutade miljömål, säger Mikael Karlsson ordförande i Naturskyddsföreningen.

Anslaget för biologisk mångfald används bland annat för att köpa in mark som kan skyddas som t.ex. naturreservat. Det används också till kalkning av sjöar och bevarande av våtmarker. Syftet är att skapa skydd åt rödlistade (hotade och missgynnade) arter. Riksdagen har beslutat om miljömål som lagt fast hur mycket skog i Sverige som ska skyddas. Sverige är också bundet av FN-beslut som säger att utarmningen av den biologiska mångfalden ska stoppas till 2010.

– Det blir nu fritt fram att avverka många mycket värdefulla oskyddade skogar med argumentet att det inte finns pengar att skydda dem. Naturvärden går förlorade för alltid, säger Mikael Karlsson.

Riksdagen beslutade tidigare att ytterligare 900 000 ha skyddsvärd skogsmark skall undantas från skogsproduktion till år 2010. Miljömålsrådet bedömde nyligen att den statliga delen av målet (skydd av 400 000 hektar) inte kommer att vara uppnått 2010 med den nuvarande takten. Den uppgörelse med statliga Sveaskog, som innebär reservatsbildning utan kostnad på 70 000 hektar, ändrar inte Miljömålsrådets slutsats, särskilt inte när  anslaget nu sänks, menar Naturskyddsföreningen.

– Riksdagen gör nu en demokratisk kullerbytta. Alla vet att vi antingen borde öka anslaget till skydd av områden eller fatta ett beslut om att sänka ambitionen. Men en sänkt ambition är inte möjlig med de internationella åtaganden vi har, säger Mikael Karlsson.

Beslutet i riksdagen, som väntas komma på onsdag, innebär att anslaget för biologisk mångfald minskas med 200 miljoner kronor per år under 2009 och 2010, den största sänkningen någonsin.

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande, 070-316 27 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Klas Hjelm, naturvårdschef 070-208 23 91
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Anders Grönvall, presschef, 070-655 46 19
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Pressmeddelande från Fältbiologerna  och Miljöförbundet Jordens Vänner 22 september 2008

Fältbiologerna och Miljöförbundet Jordens Vänner kritiserar regeringens naturvårdspolitik, som förvärrats än mer genom förslagen i höstbudgeten som presenterats idag. 400 miljoner kronor mindre till reservatsbildning för till exempel gammelskog rimmar illa med miljöministerns påstående häromdagen om att miljömålen kommer att nås i tid.
 
- Det är rent falskspel, säger Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna. Om regeringen menade allvar med att vilja nå miljömålen skulle de självklart höja anslagen, inte sänka dem.

Fältbiologerna och Miljöförbundet Jordens Vänner anser att det är bra att 70 000 hektar skyddsvärd skog på Sveaskogs mark satts av. Det är självklarhet att staten inte ska behöva betala sig själv för att göra en sådan sak. Däremot är det synnerligen oansvarigt att regeringen inte är beredd att skjuta till pengar för att skydda skog även på privat mark.

- Regeringen vill ha kakan, men inte betala för den, säger Kajsa Lindqvist, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner. Det är sniket att kräva av privata markägare att de ska sätta av värdefull skog gratis. Staten borde ta sitt ansvar! Dessutom ger frivillighet ingen garanti för kvalitén på naturvärdena, eftersom det inte finns någon kontroll för frivilligt avsatta områden.

Det är bevisat att den finska modellen för skogsskydd som miljöminister Andreas Carlgren hänvisar till blir både dyrare och ger mindre naturvårdsnytta. Att regeringen ändå väljer att gå vidare med den modellen är ytterligare ett bevis för att de inte har några djupare naturvårdsambitioner.

-  Regeringen är helt inriktad på att komma undan så billigt som möjligt, säger Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna. Men det är ett kortsiktigt tänkande. För vad regeringen har missat är att avsätter vi inte skog nu kommer det att kosta mer att göra det sen. Och viktigast av allt, de oskyddade gammelskogarna avverkas en efter en, sparas de inte nu kommer vi inte ha någon gammelskog kvar att skydda!

Presskontakt:
Linda Ellegaard Nordström, ordförande i Fältbiologerna
070-254 11 48

Kajsa Lindqvist, ordförande i Miljöförbundet Jordens Vänner
070-277 31 29

Linda Isaksson, Fältbiologernas skogsnätverk
076-844 69 44