Login Form

"För Martinsons, en av Sveriges största träförädlingsindustrier, har delägarskapet i säljbolaget Uni4 Marketing medfört ökad export av norrländskt trä till Mellanöstern och Nordafrika."

Läs mer här.

”I mer än 70 år tillverkades det massa och papper i Hörnefors. Verksamheten efterlämnade spår i form av bland annat tungmetaller i marken och PCB i havet.

Nu har en första nota för uppstädningen av fabriksområdet kommit. Det visar sig att det krävs omfattande åtgärder som kan komma att kosta uppemot 80 miljoner kronor.”

Hörnefors ägdes tidigare av Sveaskog med skrevs över till Umeå kommun, som troligen kommer att få stå för kostnaderna. Rapporterar SVT

Läs mer här.
"Många misstänker att papper och möbler kan innehålla fibrer och trä från olagliga avverkningar. Det visar en färsk undersökning. Ett bra råd är att alltid försöka välja Svanenmärkt. Svanen ställer nämligen krav på att tillverkaren kan spåra råvarans ursprung."

Detta står att läsa på Svanens hemsida med anledning av FoE och WWFs opinionsundersökning som visade att en majoritet av de tillfrågade europerna inte litar på att alla skogsprodukter kommer från lagligt avverkade skogar. Att svanen satt sin stämpel på bland andra ökända SCA:s produkter gör dock skada på märkningens trovärdighet. Det är troligt att Svanen är förda bakom ljuset av skogsbolaget SCA.

Läs pressmeddelandet:
http://www.svanen.nu/Default.aspx?tabName=NewsDetail&newsid=65401

Notis: Svanen miljömärker SCA:s produkter:
2009-02-04

”Libero Svanenmärker hudvårdsserie för barn
Nu finns ett Svanenmärkt alternativ för alla föräldrar som vill göra ett bra val för miljön och sina barn.

- Bland de kräsnaste konsumenterna finns nyblivna föräldrar. De vill vårda och skydda barnets hud samtidigt som de värnar om miljön för barnens framtid. Det går inte att chansa med små barn. Därför har vi varit petiga med ingredienserna för att få en Svanenmärkning på våra produkter. Förutom våra egna krav har Svanen sina, säger Linus Clausen, Nordisk marknadschef för Libero inom SCA.  ”
”Asien kommer att ha den största tillväxten av både konsumtion och produktion av papper och träskivor, men regionen kommer fortfarande att vara beroende av importerat rundvirke. Det ökade uttaget av bioenergi kommer att påverka Europas skogsbruk dramatiskt. Det är några av slutsatserna i FAOs rapport State of the worlds forests, som blickar framåt till 2030.”

Hämtat från ett nyhetsutskick från eSkogen.