Login Form

Tretåig hackspett, en art som finns i oskyddad naturskog i  bl a Jämtland. By Armandas Naudžius - Flickr, CC BY 2.0

”Det är bara skogen som kan rädda den svenska energiomställningen”, skriver Danske Bank. Föreningen Skydda Skogen är mycket kritisk: Storskaligt uttag av biobränslen från skogen är ett hot mot både klimat och biologisk mångfald.

I sitt senaste nyhetsbrev skriver Danske Bank att en ökad produktion av biobränslen krävs för att klara klimatmålen och för att minska utsläppen i fordonsflottan med 70% till 2030, enligt riksdagens mål. Palmolja som biodrivmedel har fått kritik, därför är inhemsk produktion från skogen en attraktiv lösning. Företag som SCA, Stora Enso, Södra, Rottneros, Domsjö och Nordic Paper är några exempel på skogsindustrier som står inför storskaliga satsningar på biodrivmedel från skogen, skriver Danske Bank.Skydda Skogen är oroad över denna utveckling och dess konsekvenser. David van der Spoel, talesperson i Skydda Skogen kommenterar:

-Det är oroade eftersom biobränslen från svenska skogen inte är koldioxidneutrala. Vid förbränning av biobränslen frigörs koldioxid omgående vilket bidrar till växthuseffekten på samma negativa sätt som fossila bränslen.

På undervåningen presenterade Nordisk Vindkraft sina reviderade planer på länets största vindkraftpark i området mellan Laxå och Åtorp. Då passade David Tverling från Naturskydsföreningen på att göra en kupp. Han bjöd in alla till övervåningen för att ge en annan bild av område som han vill ska förbli orörd natur. - Jag tycker inte vindkraftföretaget har lyssnat på oss, sa David inför en storpublik.

Läs mer här

"Anf. 1 Landsbygdsminister ESKIL ERLANDSSON (C):Fru talman! Jens Holm har frågat mig om jag avser att verka för att ett omställningsstöd införs för att stimulera alternativa skogsskötselmetoder och att verka för styrmedel som begränsar kalhyggen på för klimatet känsliga så kallade organogena marker."


Läs mer här


Stig 029  kopia -175

Foto: Stig Björk

Forskare: Bevara gammelskogarna så att

koldioxid inte läcker ut i atmosfären

"Hur mycket koldioxid som släpps ut från marken påverkas i hög grad av den så kallade mykorrhiza som finns det översta jordlagret, något som skiljer sig mycket mellan olika delar av jordklotet.
 
På nordliga breddgrader som här i Sverige innebär mykorrhizan att skogsmarken kan hålla kvar mycket mer kol än i tropiska trakter, enligt en ny amerikansk studie.

Mykorrhizaforskaren Karina Clemmensen på Sveriges lantbruksuniversitet menar att mykhorrizan är ett argument för att bevara gammal skog på nordliga breddgrader så att inte kolet omvandlas till växthusgasen koldioxid och läcker ut i atmosfären."

Det skriver SR på sin webbsida.

Läs mer här

"Med all respekt för Skogsindustriernas representant (SR) och för de tretton kalhyggesförsvarande forskarna (KFF) så måste vi bemöta några av påståendena."


Läs mer här