Login Form

Ny WWF-rapport:

"Trycket på den svenska skogen ökar och riksdagens miljömål ”levande skogar” kommer inte att nås. Enligt en färsk WWF-rapport underskattas riskerna med stubbrytning för den biologiska mångfalden. WWF anser därför att stubbrytning även i fortsättningen endast bör tillåtas i begränsad försöksverksamhet. I morgon förväntas Skogsstyrelsen fatta ett principiellt viktigt beslut om att tillåta allmän stubbrytning inom skogsbruket." Skriver WWF

Läs deras rapport här

Suget efter skogsbränsle ökar i Sverige. Nu kan stubbrytning bli en expanderande källa för att få mer råvara.

Läs mer och lyssna på inslaget här
Solen börjar värma och talgoxen sjunger ihärdigt i trädtopparna. Men det har blivit lite tystare – drygt 40 procent av skogens fågelarter har minskat sedan 1970-talet. Många av arterna verkar nu ha stabiliserat sig på en lägre nivå.

Åke Lindström på Svensk Fågeltaxering i Lund har följt trenderna i fågelvärlden sedan 1970-talet. Han hör inte själv att fågelsången har minskat men vet att det är så eftersom fåglarna har blivit färre.

- De flesta miljöförändringar vänjer man sig vid gradvis utan att tänka på det. Som när barnen växer. Men de som bor nära en utdikad strandäng eller avverkad gammelskog märker nog att sången avtar.

"Skogsstyrelsen har utrett vilka miljöhänsyn som ska gälla vid stubbskörd och har beslutat att slopa den tidigare gränsen på högst 2000 hektar per år. Skogsstyrelsens beslut kommer enligt WWF att innebära att det finns små lagliga möjligheter till att begränsa stubbrytning. Detta trots stora kunskapsluckor om konsekvenserna och de sannolika skador på den biologiska mångfalden som WWFs nya rapport – Stubbarnas biologiska betydelse underskattas!"

Skriver Skogssverige
”Det minskande antalet fjärilsarter i södra Sverige är en signal om att det har hänt något dramatiskt. Varningen kommer från Sven G Nilsson, professor i zooekologi, som efterlyser motåtgärder.

Huvudorsaken till fjärilarnas tillbakagång är det förändrade landskapet. Fjärilar behöver blommor, många olika sorters blommor. Men blommande ängar och skyddade skogsgläntor blir allt mer sällsynta i takt med att jordbruk och skogsbruk rationaliseras.” Rapporterar SVT

Läs mer här