Login Form

Delar av den unika bokskog som för länge sedan bredde ut sig i Europa efter istiden för flera
tusen år sedan finns i Rumänien, bl a i Karpatiska bergen här 800 m ö h. Men den avverkas
för bioenergi. Foto: Tommy from Arad CC-BY-SA-3.0 via Wikimedia Commons

Det kalavverkas urskog både i nationalparker och i Natura 2000-områden i Rumänien och det har pågått i flera år. Mycket flisas direkt på plats och blir biobränsle, något som gör det svårt att spåra var träden har huggits ned. Miljöorganisationen Agent Green och stiftelsen EuroNatur vill att EU ska agera eftersom Rumäniens regering är passiv.

I flera år har Agent Green uppmärksammat skövlingen av urskog i Rumänien. Ett korrupt system har gjort det möjligt för företag att komma undan med olagliga avverkningar i nationalparker och i Natura 2000-områden. Den statliga skogsmyndigheten Romsilva agerar inte för att hindra det. Polisen spelar med och politikerna är passiva. De som försöker stoppa avverkningarna blir hotade eller nedslagna. Rumänien är ett av de länder som har den största arealen urskog kvar som finns i Europa. Men nu kalavverkas tusentals hektar varje år.

En namninsamling pågår som ska lämnas till Rumäniens premiärminister, miljöminister, EU-kommissionen och EU parlamentet. Skriv under namninsamlingen här. Se en film om avverkningarna här.

Läs hela artikeln på Natursidan.

"Ikea har länge arbetat med att spåra sitt virke men EU:s timmerdirektiv sätter svår press på företaget."

Läs mer här

"The decision today by the World Heritage Committee to approve the extension to the Tasmanian Wilderness World Heritage Area is testament to the power of the community, after decades of action to defend these forests."

Läs mer här

"En tredjedel av världens barrträd löper risk att utrotas, visar en ny internationell kartläggning. Men även andra trädarter lever farligt. I Sverige är redan ask och alm oerhört ovanliga."

Läs mer här

"The damage being done in this globally significant forest is an international shame," Ms Gibson said."


Läs mer här