Login Form

Jorden kan vara på väg in i en ny utrotningsfas. I en ny studie varnar forskare för att världens djurarter dör ut 114 gånger snabbare än normalt.

Läs mer här

Den 17 oktober fick företrädare för kemiföretag ta emot World Food Prize 2013 för utvecklandet av genmodifierade växter.

Det är synnerligen olyckligt eftersom odling av genmodifierade växter gör att lantbruket blir än mindre hållbart. Vi måste tvärtom byta till ett huvudsakligen ekologisk lant- och skogsbruk.

Läs artikeln här.

"I ett inlägg på Brännpunkt 29/5 kritiserade vi landsbygdsministern för att ha gett Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) ett ytterst normativt uppdrag om en informationsinsats vid FN-konferensen Rio+20. Uppdraget skrev SLU på näsan om vad som i stort skulle sägas och med vem man skulle samråda inför konferensen. Ministern respekterade därmed inte universitetets autonomi."

Läs mer här

Uttagen av råvaror måste minska

"Det finns en övertro på oprövade tekniska lösningar men ny teknik kommer inte räcka för att lösa problemen med klimatet. Vi måste spara energi, förändra livsstilen och sluta förbruka ändliga resurser. Det anser professor David van der Spoel."

Läs mer här

"Om regeringen vill göra reklam för sin politik är inte universiteten rätt genomförare. Universitetens forskning och forskare ska vara fria. Det skriver flera professorer som starkt kritiserar ett uppdrag som jordbruksministern lagt ut på Sveriges lantbruksuniversitet."

Läs mer här