Login Form

jattehygge copy

FSC-certifierat jättehygge i norra Värmland  Foto: Viktor Säfve/Skydda Skogen 2011

Pressmeddelande från Skydda Skogen, 26 feb 2014

Vad har Lidls papperskassar, bindan Libresse och Arlas mjölkpaket gemensamt? Pappersmassan som används i produkterna härstammar från ansvarsfulla och hållbara källor, enligt skogsbolagen och skogsbrukscertifieringen FSC. Vilseledande marknadsföring, anser föreningen Skydda Skogen, som nu anmäler Svenska FSC, SCA, Sveaskog, Stora Enso, Arla och Lidl till Konsumentverket.

”FSC-skogsbruk tar hänsyn till människor och miljö”, skriver Svenska FSC i sin broschyr. Forest Stewardship Council (FSC) är en internationell organisation för certifiering av skogsbruk och skogsprodukter.1 Svenska FSC ska garantera att trä- och pappersprodukter kommer från ett miljöanpassat skogsbruk och underlätta för konsumenter att göra ett miljömedvetet val. Skogsbolagen SCA, Stora Enso och Sveaskog är FSC-certifierade.2 Pappersmassan i Arlas
mjölkpaket och Lidls papperskassar är FSC-certifierad och marknadsförs som ansvarsfullt producerad.3

- Vår anmälan till Konsumentverket grundar sig i det obegripliga att FSC och skogsbolagen kan marknadsföra sin verksamhet och sina produkter som ansvarsfulla, säger Stig-Olof Holm, ledamot och talesperson för FSC-frågor på Skydda Skogen. FSC-standarden tillåter stora kalhyggen och omvandlar naturskogar till enformiga produktionsskogar vilket missgynnar den biologiska mångfalden och riskerar att leda till förlust av växt- och djurarter. Samtidigt klarar skogsbolagen inte ens att leva upp till FSC-standardens lågt satta krav utan avverkar skyddsvärda skogar och använder sig av miljömässigt undermåliga skogsbruksmetoder.

FSC och skogsbolagen har under flera år bevakats av miljörörelsen. I Skydda Skogens anmälan till Konsumentverket presenterar föreningen långa listor med skogsbolagens övertramp. 

- Trots systematiska övertramp mot skogsvårdslagen och FSC:s regelverk har konstigt nog aldrig ett skogsbolag i Sverige uteslutits fullständigt från FSC, säger Johannes Söderqvist, Skydda Skogen. I dagarna fick för första gången ett skogsbolag, Bergvik Skog, tillfälligt sitt FSC-certifikat indraget i distrikt Siljan i Dalarna. Att Bergvik inte förlorade hela sitt certifikat kan grovt ifrågasättas och bevisar ytterligare att FSC saknar trovärdighet och inte fungerar. Bergvik, liksom de skogsbolag vi anmäler, borde ha förlorat sina FSC-certifikat för länge sedan.

Stora Enso Skog som Skydda Skogen anmäler till Konsumentverket utför avverkningar på Bergvik Skogs marker. Skydda Skogen hoppas att Konsumentverket agerar kraftfullt mot skogsbolagens och FSC:s vilseledande och felaktiga marknadsföring. Föreningen hoppas även att företag som Arla och Lidl ska sätta press på Svenska FSC för att få skogsbolagen att leva upp till sina hållbarhetsmål. 

- Naturvärden försvinner samtidigt som FSC och skogsbolagen för konsumenter bakom ljuset med sina fina ord om ett ansvarsfullt skogsbruk, säger Stig-Olof Holm. Konsumenterna måste få veta hur verkligheten ser ut. FSC och skogsbolagens skogsbruk är precis lika ohållbar som regeringens skogspolitik där frihet utan ansvar råder.

Kontakt: 

Stig-Olof Holm, ledamot och talesperson för FSC-frågor på Skydda Skogen, 090-786 55 46 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Johannes Söderqvist, Skydda Skogen, 073-038 34 11, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mer information:

Bildspel FSC - Falsk Skogs Certifiering (med citat och exempel på hur FSC fungerar i praktiken)

Skydda Skogen om FSC

lidl
Bild på Lidls papperskasse 

Arlas FSC-reklam (mjölkbaksida)

Fria pressbilder:

Sveaskogs skogsbruk

SCA:s skogsbruk

Stora Ensos skogsbruk

Fotnoter:

 1) Forest Stewardship Council (FSC) är en av flera skogsbrukscertifieringar i Sverige. Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) är en annan skogscertifiering. Miljörörelsen har valt att stå utanför PEFC eftersom de anser att certifieringskraven är för svaga.
Läs mer om miljörörelsens kritik mot PEFC i rapporten "On The Ground 2011" (2011)

2) FSC-certifierade produkter hittas bland byggmaterial, trädgårdsmöbler, grillkol, böcker, papper och trycksaker. 

Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA är ett globalt storföretag som främst tillverkar personliga hygienprodukter och mjukpapper, men även t.ex. tryckpapper och sågade trävaror. Kända SCA-varumärken är exempelvis Tena, Tork, Libero och Libresse. SCA Skog förvaltar SCAs skogsinnehav och försörjer SCAs svenska skogsindustrier med virkesråvara. SCA Skog ingår i SCAs affärsenhet Forest Products, som producerar tryckpapper för tidningar, tidskrifter och kataloger, massa, sågade trävaror och förnybar energi.

Stora Enso är ett av världens ledande tillverkare av papper, förpackningar och skogsprodukter. Dess kunder är förlag, tryckerier och pappersgrossister samt förpackningstillverkare och snickeri- och byggföretag. Stora Enso Skog försörjer Stora Enso med virke. Företaget köper trä från privatpersoner och skogsbolaget Bergvik Skog. Stora Enso Skog sköter och utför avverkningar på Bergvik Skogs marker.

Sveaskog ägs av svenska staten. Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle till främst massa-, pappers- och sågverksindustrin. Ett av Sveaskogs mål är att vara ledande inom hållbart skogsbruk.

3) Exempel på citat:
FSC: ”FSC-varumärket garanterar att en träbaserad produkt kommer från ansvarsfullt brukade skogar.”

SCA: ”SCA vill dra nytta av vad skogen erbjuder men inte på bekostnad av dess djur och växter.”

Stora Enso Skog: "Stora Enso Skog bedriver en hållbar verksamhet."

Sveaskog: "Framtiden är ljus för hotade arter på Sveaskogs mark."

Arla: ”FSC-märket som syns på den här förpackningen är en garanti för att skogen tas om hand och förnyas på ett schysst sätt.”

Lidl: ”FSC-certifierad" "Jag är miljövänlig" "Papper från ansvarsfulla källor"
              

ikea

Press release from Protect the Forest and Friends of the Earth Sweden 13 feb 2014:

Swedwood Karelia, a subsidiary of the furniture company Ikea, recently got their FSC-certificate suspended in Karelia due to violations of the environmental and social regulations. On February 11th Swedwood announced that they will close down their factory in 2014 and leave the region. According to Ikea, these issues are not connected.

For several years environmental organizations have voiced their concern about Ikeas logging of old-growth forests in Karelia. Ikea has earlier tried to dismiss the criticism by dodging behind their Forest Stewardship Council (FSC) certification. The certificate has now been suspended due to e.g. logging of key biotopes, insufficient dialogue, lack of environmental consideration, and work environment issues.

”But unfortunately, the audit report does not address clearly enough our main concern over the FSC-certified logging of intact tracts of natural forests. The report raises several deficiencies, but does not describe the main problem, which is that pioneer exploitation, with fragmenting and breaking into the last intact forest landscapes and tracts, does not fit to FSC:s principles and criteria. Thus we believe that the FSC label is still far from being a guarantee for sustainable forestry”, says Linda Ellegaard Nordström from Protect the Forest, Sweden.

Only days after the FSC spread the news of Ikea’s suspended certificate, Ikea announced that they will shut down their operations in Karelia during 2014.

”Ikea’s departure from this part of Karelia, with its high concentration of old natural forest, clearly shows that it is not ecologically, socially, or economically sustainable to harvest old-growth forest, which are a non-renewable resource,” says Klas Ancker of Friends of the Earth Sweden. “Such harvesting is comparable to mining. This should influence other companies not to go to intact forests, but instead focus their production to areas of secondary-growth forest which has already been harvested in the past.”

The environmental organizations would like to see a development of more nature-based tourism in the beautiful landscapes in this part of Karelia. Together with sustainable forestry in secondary-growth forests, this could create new long-term jobs in Karelia.

”Ikea has said in the Russian media that the move is not because of the criticism from the environmental movement, but because of crass economic planning,” says Viktor Säfve from Protect the Forest Sweden. “We would have liked to see Ikea take responsibility and leave the old natural forests alone, and move their production to secondary-growth forests in Karelia, in consultation with the government of Karelia and other concerned stakeholders.”

“Together with Russian environmental organizations we have suggested to Ikea that they, as an influential multinational corporation, should set a good example by announcing that they will no longer log or buy timber from intact old-growth forests, whether the forests are certified or not,” says Linda Ellegaard Nordström.

More than a year ago the environmental organizations handed over 180 000 signatures and a joint statement with demands and suggestions for how Ikea should transform their forestry and preserve valuable old-growth forests. The organizations also say that Ikea should work toward a better and clearer conservation policy in the Republic of Karelia by publicly supporting the conservation plan presented by forest experts within the Russian environmental movement as “the Master Plan of Karelia.”

”Since Ikea now intends to leave Karelia, our opinion is that they have a great responsibility to make sure that whoever possibly buys their factory has a genuine environmental commitment and does not accept timber from intact forests,” says Klas Ancker, Friends of the Earth Sweden. “Ikea owes this to Karelia.”

 

Contact:

Viktor Säfve, Protect the Forest, Sweden +46(0)76-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Linda Ellegaard Nordström, Protect the Forest, Sweden +46 (0)70–2541148
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

More info:

Joint statement to Ikea: http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

Audit report: http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB

ikeaSkövlad urskog  - IKEA/Swedwood i ryska Karelen. Foto© Robert Svensson, Skydda Skogen 2011

Efter år av systematiska överträdelser av miljöregler har Ikea nu fått sitt FSC-certifikat suspenderat i ryska Karelen. Det indragna certifikatet bekräftar viktiga delar av den kritik som miljöorganisationer riktat mot Ikea för deras avverkningar av biologiskt värdefulla gamla naturskogar.

I dagarna kom beskedet att möbeljätten Ikea:s helägda dotterbolag Swedwood Karelia fått sitt miljöcertifikat indraget tills vidare i ryska Karelen. Detta eftersom deras certifierare Rainforest Alliance genom deras underentreprenör NEPCon funnit många brister i Swedwoods skogsskötsel. Föreningarna Skydda Skogen och Jordens vänner har tillsammans med sina partnerorganisationer drivit en uppmärksammad kampanj mot Ikea:s gammelskogsavverkningar, avverkningar som hotar några av Europas mest värdefulla skogsekosystem. Kritiken har också gällt andra missförhållanden inom Ikea:s verksamhet, så som bristande social hänsyn, och bristen på öppenhet och dialog med berörda intressenter. Tidigare har Ikea avfärdat miljörörelsens kritik med just argumentet att de är FSC-certifierade, ett certifikat som de nu fått indraget.

-    Att Swedwood i Karelen nu fått sitt certifikat suspenderat bekräftar den kritik som framförts till Ikea från oss miljöorganisationer, säger Alexander Markovsky, direktör på den ryska miljöorganisationen SPOK-Karelen. Ikea:s största problem är företagets bristfälliga dialog med olika intressenter och det olösta problemet med skydd av värdefulla skogar. Detta måste de nu ändra på.

-    Det är mycket anmärkningsvärt att ett av världens rikaste och största trävaruföretag beter sig så bristfälligt att de får sitt miljöcertifikat suspenderat, säger Viktor Säfve, talesperson för föreningen Skydda Skogen, Sverige. Nu måste möbeljätten spela med öppna kort och ta krafttag för att ställa om sin verksamhet till ett mer hållbart skogsbruk. Vi inbjuder till en fördjupad dialog med oss naturvårdsorganisationer.

I Ryssland finns en stor del av norra halvklotets gammelskogar. Skogar som både är viktiga för den biologiska mångfalden, tusentals skogslevande arter, och för vårt klimat. Gamla naturliga boreala skogar lagrar stora mängder kol i marken. Kol som vid kalavverkning släpps ut i stora mängder i form av koldioxid. Det är ett stort problem att skogsföretag fått FSC-certifikat, trots att de avverkar i ovärderliga intakta gammelskogar i Ryssland.

-    Ikea arrenderar och avverkar bland annat mycket värdefulla intakta gammelskogar och nyckelbiotoper som borde ha ett skydd, säger Klas Ancker, Jordens Vänner, Sverige.

Skydda Skogen (Sverige), SPOK (Karelen), Greenpeace Ryssland och Jordens Vänner (Sverige) lämnade för mer än ett år sedan in 180 000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med krav och förslag på hur Ikea skulle kunna ställa om sitt skogsbruk och bevara värdefulla gamla naturskogar. Ikea/Swedwood har hittills inte överlämnat någon tydlig information om hur de ställer sig till dessa krav eller någon exakt plan hur de kommer att agera för att möta naturvårdsorganisationernas synpunkter. Istället har bolaget fortsatt att avverka skogar med höga naturvärden.

Swedwood/Ikea fick certifikatet suspenderat på grund av en lång rad anmärkningar kopplade till avverkning av nyckelbiotoper (skogsområden med höga naturvärden), bristande generell naturhänsyn och till sociala frågor.

- Tyvärr ser vi att rapporten inte nog tydligt tar upp vår huvudsakliga kritik över att intakta naturskogar kan fortsätta att avverkas. Vi anser därför att FSC har en lång väg kvar innan märkningen kan bli en garanti för ett hållbart skogsbruk, även om detta är ett steg i rätt riktning, säger Linda Ellegaard Nordström från Skydda Skogen.

Kontakt:

Viktor Säfve, 076- 1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Linda Ellegaard Nordström, 070 – 254 11 48
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakta:

Den senaste granskningen av Ikea/Swedwoods skogsbruk i Ryska Karelen visade på en lång rad allvarliga överträdelser av standarden för miljöcertifieringen FSC. Årsrapporten för 2013 listar många anmärkningar, däribland mer än fem så kallade ”major NCRs”, vilket är den mest allvarliga anmärkning man kan få inom FSC-systemet. Flera av dessa anses vara ”systematiska och ha pågått under flera år”.

Nedan följer en kort sammanfattning över några av de anmärkningar som lett till att Ikea/Swedwood tills vidare förlorat sin certifiering:

 • För att de gång på gång brister när det gäller den generella miljöhänsynen vid avverkning och för att skogspartier med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, systematiskt har avverkats under de senaste åren.
 • För att de inte samlat in korrekt data från officiella källor och konsulterat med relevanta intressenter för att kunna identifiera skogar med höga naturvärden i de områden de arrenderar.
 • För att de haft bristfällig dialog med lokala fiskare och jägare vad gäller skogsförvaltningen.
 • För att de inte givit sina anställda relevant kunskap om naturvärden i området och för att personalen har bristande grundkunskap om relevanta naturvårdsåtgärder.
 • För att personalen inte har tillräcklig kunskap om hotade arter.
 • För att de brister i identifikationen av nyckelbiotoper. 

 • För att deras avverkningar systematiskt brustit i hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom avsaknad av skyddszoner mot våtmarker.

 • För att de inte implementerat sitt program för att växla från storskaliga kalhyggen till småskaliga och/eller använda selektiva avverkningsmetoder.

 • För att de inte lämnat tillräckliga hänsynsytor på kalavverkade ytor.

Läs hela rapporten från deras certifierare här:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB

Från FSC:s webbsida:
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRipAAE&type=certificate

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till IKEA/Swedwood:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

 

JV loggaskyddaskogen

www.jordensvanner.se  -  www.skyddaskogen.se

 

 

Pressmeddelande från Skydda Skogen och Jordens Vänner 13 feb 2014:

Den 11 februari, nästan samtidigt som FSC publicerat uppgifterna om det indragna certifikatet, kungör Ikea att de kommer att lägga ner sin verksamhet i Karelen under 2014. Enligt Ikea är dessa två frågor inte kopplade till varandra. Flytten av produktionen till annan ort i Ryssland har planerats sedan tidigare. Istället rör det sig om ekonomisk optimering inom Ikea:s verksamheter i Ryssland. Ikea menar att miljörörelsens kritik inte ligger bakom beslutet.

-      Att Ikea lämnar denna del av Karelen, där en stor koncentration av gammal naturskog finns, visar tydligt att det inte är långsiktigt hållbart, varken ekologiskt, socialt eller ekonomiskt att bedriva en verksamhet som bygger på avverkning av den ändliga resursen som urgamla naturskogar utgör, säger Klas Ancker, Jordens Vänner. Detta bör sända en tydlig signal till andra företag att inte satsa på gruvbrytande avverkning av intakt gammelskog, utan istället fokusera sin produktion till områden av sekundärt uppvuxen skog som redan varit brukad.

Miljörörelsen skulle vilja se en storsatsning på naturbaserad turism i de vackra och mycket storslagna landskap som finns i denna del av Karelen. Det, tillsammans med hållbart skogsbruk i sekundära skogar, skulle kunna vara ett sätt att skapa nya, långsiktiga jobb på landsbygden i Karelen.

-      Ikea sade till rysk media att flytten och uppsägningarna inte beror på miljörörelsens kritik, utan bolagets egna krasst ekonomiska planering, säger Viktor Säfve, Skydda Skogen. Vi hade helst sett att de bara lämnat gammelskogarna ifred, och istället flyttat sin verksamhet till redan brukade, sekundära skogar i Karelen, i samråd med Karelens regering och andra berörda intressenter. Nu hoppas vi att Ikea tar krafttag för att förbättra sitt skogsbruks miljöstandard och att de rättar till de miljö- och arbetsrelaterade bristerna.

-       Vi har gemensamt med ryska miljöorganisationer framfört till Ikea att de, som det stora inflytelserika multinationella företag som de är, borde vara ett gott exempel och gå ut med ett löfte att inte avverka eller köpa virke från några intakta gammelskogar, certifierade eller icke, säger Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen.

Miljöorganisationerna lämnade för mer än ett år sedan in 180 000 namnunderskrifter och ett gemensamt uttalande med krav och förslag på hur Ikea skulle kunna ställa om sitt skogsbruk och bevara värdefulla gamla naturskogar. I skrivelsen föreslår organisationerna att Ikea skulle kunna verka för en bättre, och för alla parter mer tydlig natur- och skogspolitik i Karelen genom att öppet stödja den naturskyddsplan: ”masterplan of Karelia” som skogsexperter inom den ryska naturvården presenterat.

-      Eftersom Ikea nu avser lämna nordvästra Karelen, tycker vi de har ett stort ansvar att se till så att en eventuell försäljning av fabriken görs till en part som har hög miljöprofil, och inte tar emot virke från intakta gammelskogar, säger Klas Ancker, Jordens Vänner. Det är de skyldiga Karelen.

Kontakt:

Viktor Säfve, Skydda Skogen: 076-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Linda Ellegaard Nordström, Skydda Skogen: 070–2541148
 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Fakta:

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till Ikea/Swedwood med fakta om kritiken mot deras verksamhet i Karelen:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

Fakta om Ikea:s suspenderade FSC-certifikat i Karelen:

Den senaste granskningen av Ikea/Swedwoods skogsbruk i Ryska Karelen visade på en lång rad allvarliga överträdelser av standarden för miljöcertifieringen FSC. Årsrapporten för 2013 listar många anmärkningar, däribland flera så kallade ”major NCRs”, vilket är den mest allvarliga anmärkning man kan få inom FSC-systemet. Flera av dessa anses vara ”systematiska och ha pågått under flera år”.

Nedan följer en kort sammanfattning över några av de anmärkningar som lett till att Ikea/Swedwood tills vidare förlorat sin certifiering:

 • För att de gång på gång brister när det gäller den generella miljöhänsynen vid avverkning och för att skogspartier med höga naturvärden, så kallade nyckelbiotoper, systematiskt har avverkats under de senaste åren.
 • För att de inte samlat in korrekt data från officiella källor och konsulterat med relevanta intressenter för att kunna identifiera skogar med höga naturvärden i de områden de arrenderar.
 • För att de haft bristfällig dialog med lokala fiskare och jägare vad gäller skogsförvaltningen.
 • För att de inte givit sina anställda relevant kunskap om naturvärden i området och för att personalen har bristande grundkunskap om relevanta naturvårdsåtgärder.
 • För att personalen inte har tillräcklig kunskap om hotade arter.
 • För att de brister i identifikationen av nyckelbiotoper. 

 • För att deras avverkningar systematiskt brustit i hänsyn till landskapsbilden, till exempel genom avsaknad av skyddszoner mot våtmarker.

 • För att de inte implementerat sitt program för att växla från storskaliga kalhyggen till småskaliga och/eller använda selektiva avverkningsmetoder.

 • För att de inte lämnat tillräckliga hänsynsytor på kalavverkade ytor.

Läs hela rapporten från deras certifierare här:
http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P4000000J5yhtEAB

Från FSC:s webbsida:
http://info.fsc.org/details.php?id=a0240000005sRipAAE&type=certificate

Miljöorganisationernas gemensamma uttalande till IKEA/Swedwood:
http://www.skyddaskogen.se/images/joint%20statement_ikea.pdf

Rysk naturvårdsexpert om Ikea i Karelen: http://protecttheforest.se/sv/pressmeddelanden/26-pressmeddelanden/1386-rysk-naturvardsexpert-bekraeftar-kritiken-av-ikeas-avverkningar-i-ryska-karelen

JV loggaskyddaskogen

www.jordensvanner.se  -  www.skyddaskogen.se

lagbrottSönderkörd skogsbäck. Ett av alla övertramp som bara går förbi. Foto: Olli Manninen 2009

Idag skickar Skydda Skogen ett brev till Riksrevisionen med en uppmaning om att granska Skogsstyrelsens insatser för att bevara den biologiska mångfalden i skogen samt regeringens styrning av Skogsstyrelsens arbete. Riksrevisionen granskar statliga myndigheter och verksamheter och kontrollerar huruvida de sköter sitt arbete.

Skogsstyrelsen är den förvaltningsmyndighet som har hand om skogsbruksfrågor och har till uppgift att verka för att landets skogar sköts på ett sådant sätt att de jämställda skogspolitiska målen (produktionsmålet och miljömålet) som beslutats av riksdagen kan uppnås.

I Sverige avverkar skogsbolag och andra skogsbrukare skogar med höga naturvärden samt använder undermåligt miljömässiga förfaringssätt vid avverkning. Hela 36 procent av alla avverkningar i Sverige levde inte upp skogsvårdslagens krav om generell hänsyn (2011). Trots det uteblir repressalierna. Skogsstyrelsen saknar resurser att granska alla avverkningsanmälningar som kommer in till myndigheten och antalet förelägganden och förbud är få.

Enligt EU:s timmerförordning är en avverkning olaglig när de regler som finns i skogsvårdslagen, miljöbalken och artskyddsförordningen inte följs.

Skydda Skogen uppmanar i sitt brev till Riksrevisionen att myndigheten granskar huruvida Skogsstyrelsen, i sin roll som tillsynsmyndighet, agerar i enlighet med kraven i svensk lagstiftning och med kraven som ställs enligt EU:s lagstiftning. Verkar Skogsstyrelsen och därtill regeringen för att miljömålet Levande skogar kan nås?

Kontakt: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.