Login Form

NordicForests.org is a new website about unprotected High Conservation Value Forests under threat in Norway, Sweden and Finland from the Taiga Rescue Network.

Today forest based consumer goods from Norway, Sweden and Finland often come from controversial loggings in High Conservation Value Forests. NordicForests.org aims to provide this information and news to producers, buyers, NGOs and the general public who are concerned about biologically and socially valuable forests in Fennoscandia. It does so by presenting media, reports, statistics and maps about forests in general and concerning specific districts and countries.

“Much of the forest based consumer goods from Fennoscandia are sold to the European markets, especially to countries like Germany and the UK. What the consumers do not know is that the source may be valuable forests from Fennoscandia. That’s why we want to provide a source of information that’s easily accessible also to consumers and buyers from these regions,” says Sini Eräjää from the Taiga Rescue Network.

Some of the forest areas described are still standing and some have recently been logged. By providing information Nordicforests.org aims to present a comprehensive picture of realities facing those Fennoscandian forests.

“We believe that well informed people can help to preserve biologically rich forest landscapes in balance between different interests in society. Now we have a valuable tool for doing that,” says Mirjam Lööf Green forest network co-ordinator in Sweden.

The site’s main contributors are actively engaged in either forest research or Environmental NGOs in Fennoscandia. All the forests described on NordicForests.org have documented High Conservation Values. All of the areas are under threat of being logged as they are not protected.

“In our network we have dozens of experts and local activists with years of field experience. The long running work made by these persons is the solid ground that the facts of the site are built on,” says Olli Manninen, Finnish forest activist.

NordicForests.org will be a reliable source for forest news in Fennoscandia for several years onwards.

“NordicForests.org will continuously be updated with new examples of unprotected forests and will be our main source to provide information on the situation in Norway,” says Gjermund Andersen, forest campaigner of FoE-Norway.

For more information please contact:
Gjermund Andersen
forest campaigner of FoE-Norway
+47 952 264 02
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Mirjam Lööf Green
Co-ordinator of the Swedish Society for Nature Conservation’s national forest network.
+46 70 556 95 22
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Olli Manninen
Finnish forest activist
+35 850 594 04 29
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sini Eräjää
Co-ordinator Taiga Rescue Network
+35 850 358 38 38
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

—————————-
NordicForests.org is a joint Taiga Rescue Network-project realized and supported by several environmental organizations from all the Fennoscandic countries and the general boreal zone.

Taiga Rescue Network is the only international network of non-governmental organizations, indigenous peoples and individuals working to defend the world’s boreal forests. Today more than 200 organizations are participants of the network. See more at: taigarescue.org.

Protect the Forest supports Nordicforests.org

Subscribe to the NordicForests.org Newsletter here: http://nordicforests.org/newsletter/

Intensified forestry – is that as climate smart and environmentally friendly as the forest industry claims? Or will the growing pressure on the world's forest ecosystems have devastating consequences? According to the report “Climate and boreal forests”, initiated by Swedish nature conservation organization Protect the Forest, protection of boreal old-growth forests is crucial to mitigate climate change.

The Swedish forestry model, which includes clear-cutting methods and plantation forestry, is heavily promoted internationally by the Swedish forest industry and the Swedish government, with the pretext to solve the global climate problem. The report “Climate and boreal forests” reveals that the promoted methods are not in accordance with recent scientific research. 

“The Swedish forest industry is misleading the international climate negotiations,” said Amanda Tas, Secretary, Protect the Forest. “The industry has vested interests and adjusts its rhetorics to the current climate debate. Studies show that forest management activities accelerate greenhouse gas emissions, especially when boreal old-growth forests are clear-cut.”

The report “Climate and boreal forests” is intended to inform international decision makers about current and up-to-date research regarding the relationship between forests and the climate.

“The importance of the boreal old-growth forests has so far been ignored in the international climate debate,” said dr. Stig-Olof Holm, Protect the Forest. “This has to change. The felling of natural and old-growth forests must be stopped globally to safeguard biodiversity and mitigate climate change. We must have international treaties that safeguard the existence of pristine, natural and old-growth forests, including the boreal forests. This needs to be developed and put into force immediately.”

The report “Climate and boreal forests” can be downloaded hereFor more information, please contact:

Amanda Tas, Secretary, Protect the Forest,

+ 46 76 76 13 533; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Stig-Olof Holm, Ph.D. Ecology, Board Member, Protect the Forest,

+ 46 90 78 65 546; Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Det menar organisationen Skydda Skogen som nu anmäler statliga Sveaskog för brott mot miljöcertifieringen FSC. Anmälan berör bristfällig miljöhänsyn vid avverkning av sju skogar i Örebro län. Skydda Skogen har tillsammans med andra miljöorganisationer genomfört stickprovskontroller av bolaget.


- Sveaskogs övertramp är oacceptabla, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. I sju av 10 besökta områden vid Örnmossen har de antingen orsakat mycket grova körskador, skadat vattenmiljöer, avverkat naturvärdesträd eller kört sönder lågor, det vill säga liggande död ved som är värdefull för en mängd arter. FSC-certifierade skogsbolag ska inte bete sig på det här viset.

Örnmossen ligger i Lindesbergs kommun, Örebro län. Statliga Sveaskog har i området slutavverkningsanmält över 300 ha mer eller mindre angränsande skog under de fyra senaste åren, varav många skogar redan avverkats. FSC-certifieringen ska garantera att virket kommer från hållbart skötta skogar.

- Det är anmärkningsvärt att en så stor FSC-certifierad statlig skogsägare som Sveaskog går så hårt fram i landskapet, säger Viktor Säfve. Det är att lura sina kunder att hävda att virket från dessa avverkningar är miljövänligt.

Skydda Skogen uppmanar certifieraren Bureau Veritas Certification Sweden, som sköter tillsynen för FSC i det aktuella fallet, att agera och vidta åtgärder omedelbart genom att besöka de avverkade skogarna vid Örnmossen och granska Sveaskogs naturhänsyn och rutiner vid avverkning.

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tel. 076-11 48 811

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, tel. 076-76 13 533

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Grova körskador och överkörd bäck utan kantzoner. Örnmossen.  Foto: Olli Manninen

Av Stora Enso sönderkörd skogsmark, Barnfallsmossen. Foto: Olli Manninen

 

Skogsbolagen Bergvik Skog och Stora Enso anmäls för brott mot miljöcertifieringen FSC. Föreningen Skydda Skogen anmäler bolagen för bristande miljöhänsyn vid avverkning av tre skogar som organisationen granskade vid en stickprovskontroll i Örebro län. Samtidigt riskerar skyddsvärda gammelskogar att avverkas.

- Bergvik och Stora Enso bedriver inte ett miljövänligt skogsbruk, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Deras miljöhänsyn är undermålig med grova körskador i surdråg, bristfällig hänsyn till vattendrag, avverkade naturvårdsträd och överkörd död ved. Vi kan efter våra inventeringar konstatera att det här inte är engångsföreteelser.

Anmälningarna berör två avverkningar i Ljusnarsbergs kommun och en i Hällefors kommun.

- Skyddsvärda gammelskogar i norra Örebro län riskerar att avverkas av Bergvik och Stora Enso, säger Viktor Säfve. De måste avbryta sina avverkningsplaner och ta hänsyn till skogarnas höga naturvärden. Bolagens kalavverkningar av gammal skog i Örebro län är ytterst kontroversiell eftersom andelen äldre skog är mycket låg.

Skydda Skogen uppmanar Det Norske Veritas (DNV), som sköter tillsynen för FSC i det aktuella fallet, att genast agera genom att besöka områdena och utdela lämplig sanktion mot bolagen. DNV uppmanas också granska Bergviks och Stora Ensos rutiner vid avverkning och metodik för inventering och naturvärdesbedömning.

 

Ladda ner anmälningarna här:

För mer information kontakta:


Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, tel. 076-11 48 811
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, tel. 076-76 13 533
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Ett sönderkört hygge i Örebro län med hänsynslös miljöhänsyn. Det menar föreningen Skydda Skogen som nu polisanmäler statliga Sveaskog för misstänkt miljöbrott.

Polisanmälan berör ett av Sveaskogs kalhyggen vid Örnmossen i Lindesbergs kommun, Örebro län. Skydda Skogen misstänker att bolaget bryter mot både miljöbalken och skogsvårdslagen.

- Sveaskog har inte tagit hänsyn till hänsynskrävande vattenmiljöer eller markförhållanden i området och förorsakat extremt grova körskador, säger Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen. Minst ett vattendrag har skadats och bolaget har lyckats med att dika marken med sina djupa körspår, vilket troligen leder till markavvattning som enligt miljöbalken är en tillståndspliktig verksamhet.

På flera av de andra kalhyggena i Örnmossen-området har Skydda Skogen också noterat grova körskador och andra sannolika avvikelser från både skogsvårdslagen och miljöcertifieringen FSC. Föreningen har valt att polisanmäla hygget med de absolut grövsta körskadorna.

- Det är en stor besvikelse att Sveaskogs skogsbruk fortfarande kan se ut så här efter så många år inom miljöcertifieringen FSC, säger Viktor Säfve. Sveaskog är annars det bolag som har högst miljöambitioner av de stora bolagen när det gäller andelen skog avsatt till naturvård, men uppenbarligen har de mycket att förbättra innan de kan kalla sitt skogsbruk miljövänligt.

 

Fria pressbilder

För mer information kontakta:

Viktor Säfve, ordförande i Skydda Skogen, 076-1148811 Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Amanda Tas, sekreterare i Skydda Skogen, 076-7613533, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Grova körskador och skadat vattendrag, Örnmossen.                Foto: Olli Manninen.