Login Form

"– I vissa fall kan rekreationsvärdet i en skog vara mycket större än virkesproduktionsvärdet, säger Johan Norman, som gjort en studie om ädellövskogens betydelse för människors friluftsliv."


Läs mer här