Login Form

En film om naturvård i skogen

Till Dig som tar emot detta paket! 2 dec. 2001.

Den här filmen skildrar den eviga konflikt som naturvården i skogen kämpar med:
Ska trädet avverkas och säljas eller ska det få stå kvar, åldras, dö och multna på plats? Filmen har ett norrländskt perspektiv. I inre Norrland renodlas problematiken. Skogen täcker nästan hela arealen. Jordbruket är minimalt. Andra näringar är ojämnt och mestadels dåligt företrädda. Folk lever i skogen och är beroende av den, men har förlorat både större delen av inkomsterna från den och större delen av inflytandet över hur den sköts.

Ägarnas inflytande över skogen dominerar helt. För dem spelar produktionen fortfarande en helt dominerande roll. Naturvården kommer i skymundan

Filmen spelades in den 2 okt. 2001. Den har redan resulterat i att vissa av de objekt som nämns i filmen har tillfälligt undantagits från avverkning. Detta innebär dock inte att alla andra områden med höga naturvärden också har fått respit. Det är t.o.m. sannolikt att processen med gradvis utarmning av gammelskogarna fortsätter på större delen av arealen, som vi inte har besökt.

Eftersom Sveaskog nu är i färd med att köpa AssiDomän blir det extra intressant att se hur AssiDomän hanterar sina arealer. Filmen visar att de skogar som Sveaskog förvärvar från Assi är till stor del hyggen och ungskogar och till en liten del gammelskogar som bör undantas från avverkning. Det tycks råda virkesbrist och Sveaskog tycks köpa skog som inte kan leverera särskilt mycket virke till industrin. Detta innebär att det avkastningskrav som staten lägger på Sveaskog inte kan sättas särskilt högt, om nationens miljömål ska uppfyllas.

Vi som har gjort filmen är:
Steve Daurer, Dartsel, 94203 Koler, 0960-92015, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , med överblick över skogarna i Arvidsjaur, intervjuad.
Björn Mildh, Läkarvägen 9, 94152 Piteå, 0911-68265, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , med överblick över skogarna i Piteå, intervjuad.
Ture Lehto, Kyrkvägen 28, 98061 Tärendö, 0978-20328, 20326, 070-3636814, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. , med överblick över skogarna i Tärendö och Pajala, regissör och producent.
Anders Delin, Kulgatan 40, 81171 Järbo, 0290-70821, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
koordinator i Nätverket för Naturvård i Svensk Skog, intervjuare.

Vi hoppas att Du ska finna att filmen har ett väsentligt budskap. Visa den gärna för andra som kan vara intresserade av att bekanta sig med en del av verkligheten i skogen.

Fotopunkter: 1. Risberget, Rosforsskogen, Piteå. 2. Kalhygge vid 725909 173410, Fagerheden, Gråberget, Piteå. 3. Naturreservatet Lill-Flötuberget.

Anders Delin