Änok

Änok

Urskogsartad gammal naturskog i Änokdeltat.
Verkligheten i skogen

Verkligheten i skogen

Bilder från industriskogar och skandalhyggen.

Stora Enso/Bergvik Örebro län.

Stora Enso/Bergvik Örebro län.

Fria pressbilder från miljöskadliga avverkningar i Örebro län.

Sveaskogs ekopark Dubblabergen

Sveaskogs ekopark Dubblabergen

Fria pressbilder från Sveaskogs avverkningar i ekopark Dubblabergen.

Gammelskog i Sverige

Gammelskog i Sverige

Bilder av Stig Björk

Hotade gammelskogar

Hotade gammelskogar

Galleri och exempelsamling över hotade och oskyddade gamla naturskogar i Sverige

Örnmossen, Lindesbergs kommun, Örebro län

Örnmossen, Lindesbergs kommun, Örebro län

Det polisanmälda Sveaskogs-hygget vid Örnmossen.

Industriskogen och hyggeslandskapet

Industriskogen och hyggeslandskapet

Bilder från det svenska skogslandskapet - omvandlingen av naturskog till industrilandskap.

Vildhjärta

Vildhjärta

Bilder av Maria Westerbergs och skogens verk!

 Hälleskogsbrännans naturreservat

Hälleskogsbrännans naturreservat

Bilder från det stora brandområdet i Västmanland, där 6700 ha nu är naturreservat. Bilderna tagits 2 år efter branden av David van der Spoel.

Gammelskogar i ryska Karelen

Gammelskogar i ryska Karelen

Galleri och exempelsamling över urskogsartade naturskogar och andra skogar med höga naturvärden inom Swedwood/IKEAs arrenderade område i nordvästra Karelen, Ryssland.

IKEA's urskogsskövling

IKEA's urskogsskövling

Bilddokumentation över IKEA/Swedwoods skövling av urgamla naturskogar och andra skogar med höga naturvärden i nordvästra Karelen, Ryssland

Kalhyggesbilder 2016

Kalhyggesbilder 2016

Under våren 2016 genomförde Skydda Skogen en aktion på Facebook där folk inbjöds att skicka bilder på kalhyggen i Sverige.

Klimatdemonstration 2017-04

Klimatdemonstration 2017-04

Klimatmanifestation i Stockholm 29:e april 2017. Peppande och ganska mycket folk, men:
Skogen, den biologiska mångfalden, och skogens relation till klimatet måste lyftas betydligt högre på dagordningen inom politiken, bland NGO:s och hos allmänheten framöver!

 

Karatj Råvvåive

Karatj Råvvåive

Karatj Råvvåive Vildmark