Alte Newsletter

Gamla nyhetsbrev.

Title Description File
2019-1

Innehåll i nyhetsbrev 1 2019:

Brevets medlem: sidan 4
Engagera dig i föreningen: sidan 5
Bli medlem: sidan 6
Årsmöte: sidan 8-9
Kampanjen Vår skog: sidan 10-11
Skogsdag i Högboda: sidan 13-14
Årskrönika av Kristina Bäck: sidan 15-27
Bruna Bergen skyddat: sidan 28-29
Tjäderspelplats skyddad: sidan 30
Naturskyddsföreningens nya skogsrapport: sidan 31
Skogsstyrelsens rapport sågas: sidan 32-33
Klimat och skog: sidan 34-35
Skogsträdgården: sidan 36-39
Vetenskapsnytt: 40
Nationellt Skogsprogram: sidan 41

In English:

Newsletter from Protect the Forest Sweden
- Letter I, 2019
Contents:
Become a member, or renew your membership: page 7.
Forest news: Pages: 42-53

Download  
2018-2

Årets andra nyhetsbrev, med bland annat: Forskningsresan i naturvårdens utmarker populärt och Skydda skogen på Pride.

Download  
2018-1 Download  
2017-3 Download  
2017-2  Hot!

Årets andra nyhetsbrev med bland annat rapport från årsmötet i Västerbotten, nyckelbiotopspausen, klätterläger, studieresa till Gotland och mer.

Download  
2017-1

Invitation to yearly meeting for members. Protect the Forest is going to court. Description of activities under 2016.

Download  
2016-3

Short description of the activities of this fall, and a call to people to add their signature to a campaign to save an old forest in Härjedalen.

Download  
2016-2

New website on climate and forest launched in Swedish, English & Dutch (partial). Swedish & English, 42 pages.

Download  
2016-1

Announcing the annual meeting of the organization. Swedish and English, 31 pages.

Download  
2015-3

Continuous cover forests declining rapidly - article by Bengt Oldhammar. Swedish & English 64 pages.

Download  
2015-2

Important new report on implementation of the art- and habitat directive in Sweden by Michael Nilsson presented. Swedish & English 34 pages.

Download  
2015-1

New version of the leaflet "Nyfiken på skog" (interested in forests) available. Swedish & English, 46 pages.

Download  
2014-4

Report from excursion to Karats-Råvåvve wilderness. Swedish & English, 32 pages.

Download  
2014-3

Announcing course on forest beetles, May-June 2014. Swedish & English, 28 pages.

Download  
2014-2a

Overview of courses to be held summer 2014. Swedish & English, 13 pages.

Download  
2014-2

Report from annual meeting 2014 in Ljungslätt. Swedish & English, 46 pages.

Download  
2014-1

Report from the December weekend workshop on how to do effective protests. Swedish & English, 30 pages.

Download  
Powered by Simple File Manager